Laureați ai Medaliei de Aur a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Publicaţia prezintă personalităţi notorii din Republica Moldova – inventatori, oameni de ştiinţă şi de creaţie – care s-au învrednicit de cea mai înaltă distincţie a Organizaţiei Mondiale a Proprietății Intelectuale Medalia de Aur.

Medaliile de Aur ale OMPI cuprind următoarele categorii: Inventator Remarcabil, Femeie Inventator, Inventator Junior, Pentru Creativitate.

Medaliile de Aur ale OMPI pot fi decernate aceleiaşi persoane, societăţi sau organizaţii doar o singură dată.

Anul Numărul publicației
1
20221
20171
20141
20121
20111
20091