2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Noutăți

Lista completă a noutăților ordonate cronologic.

31/03/2016 | Anunțuri

O nouă versiune a Gestionarului de produse și servicii al Sistemului de la Madrid (MGS)

În luna martie 2016, o nouă versiune a MGS a fost pusă la dispoziția utilizatorilor Sistemului de la Madrid pe site-ul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI). Această versiune aduce îmbunătățiri și include noi funcții destinate consolidării utilității de aplicare a MGS și de a... Read more
31/03/2016 | Informații

Modificări ale Regulamentului comun de executare a Aranjamentului și Protocolului de la Madrid

Modificările regulilor 5 și 36 din Regulamentul comun de executare vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2016 . Regula 5: Perturbații în serviciul poștal, în cadrul întreprinderilor ce prestează servicii de curierat și în expedierea comunicărilor pe cale electronică. Această regulă se va aplica în... Read more
30/03/2016 | Evenimente

Campanie de promovare a sistemului de protecţie a proprietății intelectuale

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie (CCI), anunță lansarea Campaniei de promovare a sistemului de protecţie a proprietății intelectuale, în special a mărcilor, desenelor și modelelor industriale. Campania, care include o serie de... Read more
30/03/2016 | Evenimente

Forumul Internațional „Dezvoltarea inovativă prin intermediul pieței de proprietate intelectuală”

AGEPI informează persoanele interesate despre invitația Institutului Republican de Cercetări Științifice în domeniul Proprietății Intelectuale din Federația Rusă (РНИИИС) de a participa la lucrările ediției a VIII a Forumului internațional „Dezvoltarea inovativă prin intermediul pieței de... Read more
29/03/2016 | Posturi vacante

Concurs de suplinire a postului vacant de specialist relații publice

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță concurs de suplinire a postului vacant de specialist relații publice. Principala atribuție conform fișei postului constă în elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare externă de Relaţii Publice a AGEPI; elaborarea politicilor... Read more
29/03/2016 | Posturi vacante

Concurs de suplinire a postului vacant de jurist

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță concurs de suplinire a postului vacant de jurist . Principala atribuție conform fișei postului constă în consolidarea, perfecţionarea şi asigurarea cadrului normativ pentru domeniul Proprietății Intelectuale. Persoanele interesate vor... Read more
28/03/2016 | Evenimente

Ziua ușilor deschise la AGEPI

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) își va deschide uşile pentru vizitatori, luni, 4 aprilie, între orele 09:00 şi 16:00. Evenimentul are drept scop sensibilizarea societății privind rolul şi locul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, socială și culturală a ţării... Read more
28/03/2016 | Evenimente

AGEPI, partener al etapei locale a competiției inginerești europene EBEC

În perioada 26 - 27 martie, la Chișinău, a avut loc cea de-a VIII-a ediție a etapei locale a competiției inginerești europene EBEC. Concursul a fost organizat de BEST Chișinău, exclusiv pentru studenții Universității Tehnice a Moldovei. În scopul susținerii și stimulării ideilor de creativitate și... Read more
28/03/2016 | Informații

Topul solicitanților de cereri de înregistrare internațională a mărcilor

Numărul cererilor de înregistrare internațională a mărcilor depuse la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), prin Sistemul de la Madrid, a crescut, în anul 2015, cu 2,9%, atingând cifra record de 49 273 de cereri. Cererile parvenite din Australia și Statele Unite ale Americii... Read more
25/03/2016 | Evenimente

Ședință de lucru a Comisiei AGEPI de avizare a OGC-urilor

Pe 22 martie 2016, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc ședința de lucru a Comisiei AGEPI de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe. Luînd în considerare recomandările Grupului de lucru consultativ din domeniul... Read more
25/03/2016 | Evenimente

Continuă activitatea de instruire a judecătorilor în domeniul proprietății intelectuale

Pe data de 24 martie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Institutul Național al Justiției (INJ) au organizat un seminar de instruire cu tema: "Aspecte practice privind protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe”. Seminarul a avut drept scop... Read more
25/03/2016 | Anunțuri de proiecte

Anunț privind inițierea elaborării proiectelor de modificare și completare a unor Regulamente

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și întru executarea prevederilor Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ultimelor amendamente operate la Legile speciale în... Read more
24/03/2016 | Evenimente

MIRIS – noul serviciu online lansat de Biroul Internațional al OMPI

La 23 martie 2016, Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) a lansat noul său serviciu de utilizare a Sistemului de la Madrid întitulat MIRIS ( Madrid International Registrations Information System ) . Noul sistem este o platformă tehnică mai modernă de... Read more
23/03/2016 | Evenimente

Solidari cu victimele din Bruxelles

Angajații și conducerea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) sunt profund șocați și întristați de atacurile teroriste care au avut loc marți, 22 martie, la Bruxelles. Credem într-o societate deschisă, bazată pe valorile comune europene: libertate, egalitate și justiție. Prin... Read more
22/03/2016 | Evenimente

Concursul "Marca Comercială a Anului", în desfășurare

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) informează instituțiile și întreprinderile din Republica Moldova despre desfășurarea celei de-a XIII-a ediții a concursului "Marca Comercială a Anului", organizat anual de către Camera de Comerț și Industrie (CCI), în parteneriat cu AGEPI... Read more

Pagini

Subscribe to Noutăți