POPESCU Rodica

Numărul certificatului: 
169
Data înregistrării: 
20.12.2022
Profil activitate: 
Mărci
Desene / Modele industriale
Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate
Telefon, fax: 
(373) 069350809
Adresa poștală: 

Str. Emil Loteanu nr. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova