JOVMIR Tudor

Numărul certificatului: 
142
Data înregistrării: 
18.12.2017
Profil activitate: 
Invenții
Telefon, fax: 
(373) 68271304
Adresa poștală: 

Str. Miorița nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova