GORDIENCO Maria

Numărul certificatului: 
116
Data înregistrării: 
29.11.2012
Profil activitate: 
Invenții
Telefon, fax: 
(373) 68043082
(373 22) 49-60-88
Adresa poștală: 

Str. A. Doga nr. 17, MD-2024, Chisinau, Republica Moldova