CEBAN Victor

Numărul certificatului: 
174
Data înregistrării: 
06.12.2023
Profil activitate: 
Invenții
Telefon, fax: 
(373) 069656219
Adresa poștală: 

Str. Mioriţa nr. 5/3,
ap. 34, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova