2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizita de lucru la Comisia Europeana

11.02.2009

La 28 ianuarie curent delegatia AGEPI a participat la Sedinta tehnica bilaterala RM-UE pe probleme de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, convocata la Brussels de catre Comisia Europeana. Sedinta a fost prezidata de catre F. Marchal, coordonator politica sectoriala, DG RELEX, si D. Chirosca, Director general AGEPI. La sedinta au participat, de asemenea, L. Palii, reprezentantul Misiunii Republicii Moldova pe langa Comunitatile Europene, si Pascal Phlix, reprezentantul Oficiului European de Brevete (OEB).

In cadrul intrunirii au fost abordate mai multe aspecte legate de evolutia sistemului de proprietate intelectuala din Republica Moldova in contextul armonizarii cadrului legislativ national cu cel al UE si realizarii obiectivelor ce tin de proprietatea intelectuala din Planul de Actiuni RM-UE.

Comisia Europeana a luat act de pachetul de legi din domeniul PI, intrat recent in vigoare: Legea nr. 50-XVI privind protectia inventiilor, Legea nr. 161 privind protectia desenelor si modelelor industriale, Legea nr. 38-XVI privind protectia marcilor si Legea nr. 39-XVI privind protectia soiurilor de plante. O atentie deosebita a fost acordata colaborarii trilaterale UE-OEB-RM, negocierilor privind extinderea brevetului european pe teritoriul Republicii Moldova si semnarii unui acord bilateral dintre Guvernul RM si OEB. Vizavi de Legea nr. 66-XVI privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate, reprezentantii CE au solicitat informatii privind derularea dialogului bilateral RM–UE referitor la oportunitatea semnarii unui Acord bilateral privind protectia indicatiilor geografice.

Un subiect aparte l-a constituit protectia drepturilor de autor si drepturilor conexe, cu referire la noul proiect de lege care va asigura conformarea cadrului national cu Directivele si Regulamentele UE. Delegatia AGEPI a prezentat ansamblul de acte legislative care reglementeaza actualmente acest sector prioritar, axandu-se, in special, pe deficientele existente si solutiile de ameliorare a situatiei. Mentionam faptul ca toate aceste momente isi gasesc reflectare in noul proiect de lege, aprobat deja de Guvern (HG nr. 1362 din 4 decembrie 2008) si transmis Parlamentului Republicii Moldova pentru examinare si adoptare.

O atentie sporita a fost acordata problemelor ce tin de respectarea drepturilor de PI in Republica Moldova. In acest context, delegatia AGEPI a prezentat o informatie detaliata privind cadrul juridic, inclusiv masurile de drept civil, penal si administrativ, supravegherea si controlul pietei in scopul depistarii cazurilor de incalcare a drepturilor, confiscarea, expertizarea si distrugerea marfurilor contrafacute sau piratate, masurile de protectie la frontiera in lumina ultimelor modificari operate in Codul vamal, sistemul judiciar si competentele instantelor in judecarea litigiilor care implica un drept de proprietate intelectuala.

Partea europeana a solicitat, de asemenea, informatii referitoare la programele de promovare a cunostintelor de PI si perfectionarea cadrelor nationale in domeniu, in special destinate judecatorilor, lucratorilor vamali si colaboratorilor politiei. A fost realizat un schimb de opinii asupra modalitatilor de promovare a sistemului national de PI in cercurile de afaceri din UE pentru ca titularii de drepturi, rezidenti ai UE, sa fie familiarizati cu instrumentele de protectie a drepturilor oferite de legislatia RM. Reprezentantii CE si OEB si-au exprimat disponibilitatea sa contribuie la realizarea acestui deziderat prin organizarea unor intalniri dintre reprezentantii RM, CE, OEB si ai cercurilor de afaceri din cadrul UE. O prima intalnire va avea loc la Brussels pe 20 februarie 2009.

Ultimul subiect s-a axat pe asistenta tehnica de care poate beneficia Moldova in vederea consolidarii sistemului sau de PI in cadrul programului TWINNING, finantat de UE, a carui lansare este planificata pentru finele anului 2009.

In finalul intrunirii delegatia Republicii Moldova a confirmat disponibilitatea unei colaborari eficiente cu subdiviziunile CE, responsabile de proprietatea intelectuala, urmand sa coordoneze evolutiile acestei colaborari cu Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al RM si Delegatia UE la Chisinau.