2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizita de lucru la AGEPI a expertilor OEB

26.04.2010

In conformitate cu Programul activitatilor de cooperare dintre Oficiul European de Brevete (OEB) si Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) pentru anii 2010-2011, in perioada 13 - 16 aprilie 2010, la AGEPI a avut loc vizita de lucru a 2 experti europeni: Michel Marandon, expert in domeniul examinarii brevetelor de inventie (Munchen, Germania) si Vladimir Obucina, consultant in domeniul tehnologiilor informationale (Belgrad, Serbia), organizata cu suportul OEB.

Vizita de lucru la AGEPI s-a axat pe realizarea unui studiu de evaluare a infrastructurii tehnologiilor informationale ale AGEPI si corespunderii acestora standardelor europene, precum si a procedurilor de examinare a cererilor si acordarii brevetelor de inventie, compatibilitatea legislatiei nationale in domeniul protectiei inventiilor cu acquis-ul comunitar in domeniu, strategiile de comunicare ale AGEPI cu beneficiarii sistemului de PI, accesul la bazele de date in domeniu, serviciile prestate de AGEPI tertilor etc.

Expertii europeni s-au documentat, de asemenea, privind relatiile de colaborare ale AGEPI cu partenerii sai externi, beneficiari ai sistemului de proprietate intelectuala (universitati, organe publice de stat, institutii din domeniul de cercetare-dezvoltare, intreprinderi mici si mijlocii etc.), in acest scop fiind organizate intrevederi cu reprezentanti ai Ministerului Economiei, Serviciului Vamal, Institutul de Tehnica Agricola „Mecagro”, Universitatea de Stat din Moldova, Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic si ai parcurilor stiintifico-tehnologice, incubatoarelor inovationale, fiind puse in discutie diverse aspecte practice din domeniul protectiei si respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, in special in domeniul inventiilor.

Suportul acordat AGEPI de catre expertii europeni are drept obiectiv general consolidarea sistemului national de PI in vederea realizarii unei politici informationale adecvate in domeniul brevetelor si dezvoltarea sistematica a serviciilor informationale.