2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Un pas semnificativ spre transparență în procedura de examinare a cererilor de brevet de invenţie

24.09.2020

Baza de date “Invenţii”, gestionată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a fost completată cu o nouă funcționalitate. Este vorba despre axa timpului care oferă o posibilitate unică pentru persoanele interesate de a urmări etapele procesului de examinare a unei cereri de brevet de invenţie, precum și valabilitatea brevetului.

Scopul publicării unor asemenea informații este de a asigura transparența activității AGEPI, precum și de a facilita accesul rapid al solicitanților, titularilor sau al altor persoane interesate, într-un mod cât mai simplu, la informația deținută de AGEPI, în special cu referire la procedurile realizate referitor la o invenţie. De asemenea, există posibilitatea de a determina rapid statutul brevetului (valabil, revocat, nevalabil) la data vizualizării informației.

Amintim că instrumente similare de monitorizare au fost deja implementate cu succes pentru alte obiecte de proprietate industrială, și anume: mărci, desene și modele industriale.