2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Un important proiect editorial consacrat legislatiei de proprietate intelectuala

02.03.2010

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a elaborat si editat recent seria de Culegeri de acte normative in domeniul urmatoarelor obiecte de proprietate industriala:

  1. Desene si modele industriale
  2. Soiuri de plante
  3. Inventii
  4. Marci

Fiecare volum, consacrat unui anumit obiect de proprietate industriala, contine patru sectiuni:

  • Acte normative interne
  • Acte normative internationale
  • Acte normative europene
  • Acte normative ale RM de asigurare a drepturilor PI 

Cele 4 volume insereaza acte normative interne, internationale si comunitare in domeniul proprietatii industriale ce reglementeaza raporturile juridice aparute in procesul crearii, protectiei juridice si utilizarii obiectelor de proprietate industriala pe plan intern si international.

In cuvantul-inainte al fiecarei culegeri este prezentata succint evolutia obiectului de proprietate intelectuala vizat, motivatiile vizavi de protectia produselor creatiei intelectuale, cadrul juridic national si international ce asigura drepturile exclusive ale creatorului si titularului. In culegeri sunt puse in evidenta recentele modificari intervenite in domeniul protectiei respectivelor OPI, armonizarea legislatiei nationale privind proprietatea intelectuala cu acquis-ul comunitar, precum si date la zi privind dezvoltarea sistemului de PI in Republica Moldova si nivelul de inregistrare si protectie ale OPI.

Persoanele interesate pot consulta, procura sau comanda editiile respective la CID PI AGEPI.

Tel.: 400596;

Persoana de contact: Petru Racu, sef CID PI AGEPI.