2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sesiunea a XXIII-a a Consiliului Administrativ al Organizatiei Eurasiatice de Brevete

26.11.2010

La lucrarile sesiunii au participat reprezentantii plenipotentiari ai Federatiei Ruse, Republicii Armenia, Republicii Azerbaidjan, Republicii Belarus, Republicii Kazahstan, Republicii Kirghizstan, Republicii Moldova, Republicii Tadjikistan, membri ai delegatiilor, observatori de la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB), Organizatia Regionala Africana de Proprietate Industriala (ARIPO) si Organizatia Africana de Proprietate Intelectuala (OAPI).

In calitate de Presedinte al sesiunii curente a fost ales in unanimitate Boris Simonov, reprezentantul plenipotentiar al Federatiei Ruse.

Republica Moldova a fost reprezentata la sesiune de catre Svetlana Munteanu, Vicedirector general al Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, reprezentant plenipotentiar adjunct in cadrul CA al OEAB.

Participantii au aprobat raportul anual al OEAB pentru anul 2009, bugetul Organizatiei pentru anul 2011 si Programul de dezvoltare al OEAB pentru anii 2010-2014. De asemenea, Consiliului Administrativ al OEAB a examinat si adoptat o serie de amendamente la Instructiunea de aplicare a Conventiei Eurasiatice de Brevete, care vizeaza armonizarea dreptului de brevet eurasiatic cu legislatiile nationale ale statelor membre privind obtinerea protectiei juridice a inventiilor, procedura de contestare a brevetelor, utilizarea inventiilor, precum si perfectionarea interactiunii OEAB cu mandatarii autorizati. O parte din modificarile aprobate vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2011, altele - la 1 iulie 2011.

Reuniunea a discutat si aprobat amendamentele la Instructiunile administrative ale Conventiei Eurasiatice de Brevete, Regulamentul de procedura al Consiliului Administrativ al Organizatiei si Regulamentul privind conditiile de munca ale angajatilor OEAB.

In cadrul acestei intruniri a fost prezentat si raportul privind rezultatele celei de-a VII-a sedinte a Grupului de lucru permanent pentru tehnologiile informationale, fiind aprobata activitatea desfasurata de OEAB in scopul dezvoltarii proiectului de depunere electronica a cererilor eurasiatice prin intermediul oficiilor de brevete nationale ale statelor membre, precum si dezvoltarea in ansamblu a serviciilor electronice prestate de OEAB.

Reprezentantii plenipotentiari au ales pentru un nou termen de doi ani in calitate de presedinte al CA al OAEB - pe L. Voronetki, reprezentantul plenipotentiar al Republicii Belarus, iar in calitate de vicepresedinti – L. Stambekova, reprezentantul plenipotentiar al Republicii Kazahstan, si M. Seidov, reprezentantul plenipotentiar al Republicii Azerbaidjan.

In final, CA al OEAB a decis sa organizeze sedinta extraordinara privind Dezvoltarea Strategica a OEAB in al doilea trimestru al anului 2011, iar sedinta ordinara - in noiembrie 2011.

Detalii: http://www.eapo.org/rus/ea/news/?id=334