2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sesiunea a III-a anuala a CECI din cadrul UNECE

19.12.2008

In perioada 02-06 decembrie 2008 la Geneva, Elvetia, in incinta Palatului Natiunilor s-au desfasurat lucrarile Sesiunii a III-a anuale a Comitetului pentru Cooperare si Integrare Economica (CECI) din cadrul Comisiei Economice a Natiunilor Unite pentru Europa (UNECE). Din componenta delegatiei Republicii Moldova au facut parte Octavian Calmic, seful Directiei generale politici comerciale si Elena Guzun, consultant, Directia dezvoltarea businessului mic si mijlociu din cadrul Ministerul Economiei si Comertului al Republicii Moldova, precum si Svetlana Munteanu, consilier al Directorului General AGEPI, in calitate de membru al Grupului de lucru pentru coordonarea activitatilor expertilor nationali ai Republicii Moldova in cadrul CECI UNECE.

La sesiune au participat 72 de delegati, reprezentand 22 de tari, Comisia Europeana (CE), Forumul Economic Mondial, organizatii si agentii de specialitate, organizatii neguvernamentale, fundatii de cercetare si inovare (inclusiv cu capital venture), mediul de afaceri si sectorul privat.

Au fost prezentate si discutate rezultatele lucrarilor efectuate dupa a II Sesiune anuala in cele 7 domenii de activitate ale CECI:

  1. Crearea unui mediu propice dezvoltarii inovatiilor si competitivitatii bazate pe cunostinte;
  2. Facilitarea protectiei efective a drepturilor de proprietate intelectuala si sporirea rolului acesteia in dezvoltarea inovationala;
  3. Promovarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului si IMM;
  4. Promovarea unui mediu favorabil pentru o intermediere financiara eficienta in sustinerea dezvoltarii inovationale;
  5. Promovarea celor mai bune practici in parteneriatul eficient public-privat;
  6. Crearea unei integrari economice mai vaste si mai stranse in tarile regiunii UNECE;
  7. Activitati de sporire a capacitatilor;
  8. Starea de lucruri privind platforma virtuala pentru schimbul de informatii.

S-a constatat ca principalele obiective si rezultate preconizate pentru anii 2006-2008 au fost realizate cu succes. Comitetul a chemat statele membre sa disemineze documentele normative in domeniul politicilor, adoptate la sesiunile anuale, precum si recomandarile reuniunilor echipelor de experti si alte documente privind elaborarea politicilor, si sa le aplice in procesele de adoptare a deciziilor. Publicatiile elaborate de Comitet sunt accesibile on-line http://unece.org/ceci/ si vor fi incluse in fondul Centrului de Informare si Documentare in domeniul PI din cadrul AGEPI.

In cadrul Sesiunii au avut loc dezbateri politice privind dezvoltarea colaborarii si integrarii economice in regiunea UNECE. In cadrul lor au fost abordate 2 subiecte de importanta majora:

  • Eco-inovarea si energia „curata” pentru cresterea competitivitatii;
  • Integrarea economica prin intermediul dezvoltarii inovationale a transportului eficient si sigur si a legaturilor comerciale.

Delegatii au convenit ca solutionarea problemelor legate de protectia mediului necesita eforturi integrate, intersectoriale si cooperare la nivel international. Eco-inovarea poate reduce costurile protectiei mediului si spori eficienta energetica, contribuind la scaderea emisiilor industriale de poluanti. Protectia mediului poate fi o sursa de locuri de munca si de avantaje competitive. In acest scop pot fi utilizate diferite instrumente, inclusiv de stimulare, reducerea barierelor pentru difuzia tehnologiilor existente, suportul de stat al noilor tehnologii, campanii de informare a consumatorilor, sustinerea cercetarilor strategice pe termen lung din fonduri publice, retragerea subventiilor pentru energie care stimuleaza consumul ineficient al acesteia, recuperarea costurilor prin aplicarea penalitatilor pentru poluarea mediului si multe altele.

A fost remarcata importanta proprietatii intelectuale in crearea unui cadru adecvat pentru transferul tehnologic si a echilibrului intre protectia drepturilor titularilor si facilitarea diseminarii tehnologiilor. Transferul tehnologic are un aspect cooperativ care nu poate fi determinat doar de aspectele ce tin de proprietatea intelectuala. Sunt necesare si alte politici si infrastructuri pentru a stimula cooperarea intre inovatori si utilizatori. Cererea din partea utilizatorilor de tehnologii este cruciala pentru generarea si diseminarea tehnologiilor de mediu si pentru eforturile de diminuare a schimbarilor climaterice globale. Solutiile tehnologice ar putea deja sa existe, dar sa nu fie cerute. Eforturile politice ar trebui indreptate inspre stimularea cererii prin mecanismele adecvate. Pentru a incuraja transferul tehnologic si inovarea la nivel local este de preferat ca aceasta cerere sa se refere la o problema concreta intr-un context concret.

De asemenea, a fost relevata importanta facilitatilor comerciale si investitiilor in infrastructura transporturilor pentru stimularea competitivitatii. Reducerea barierelor comerciale, insa, nu trebuie sa-i expuna pe consumatori pericolelor prin afluxul produselor care nu corespund standardelor de siguranta, de sanatate si de mediu, sau sa-i expuna pe intreprinzatori concurentei neloiale prin produsele ce incalca aceste standarde sau violeaza drepturile de proprietate intelectuala. Titularii drepturilor de proprietate intelectuala au adus in atentia Comitetului subiectul privind costurile stocarii si distrugerii produselor contrafacute stopate la frontiera. In prezent aceste costuri sunt suportate de catre titularii drepturilor, adica de catre partea vatamata de comertul cu produse contrafacute. In schimb, titularii drepturilor propun de a studia posibilitatea stabilirii unei cooperari cu transportatorii internationali de a defini corespunzator conditiile de fraht in asa fel, incat costurile sus-mentionate sa fie suportate de catre producatorii sau expeditorii produselor contrafacute.

Comitetul a discutat si a adoptat Programul de activitate pentru anii 2009-2010 si a recomandat ca in activitatile viitoare in cadrul subprogramelor sa se tina cont de criza financiara si economica globala. Situatia de criza trebuie privita nu numai ca o problema, dar si ca o oportunitate pentru dezvoltarea bazata pe cunoastere.

Comitetul a recomandat de asemenea reinnoirea mandatelor echipelor de specialisti in domeniul Politicilor de Inovare si Competitivitate (TOS-ICP), Proprietatii Intelectuale (TOS-IP), si Parteneriatului Public-Privat (TOS-PPP) pentru perioada 2009-2010, invitand membrii acestor echipe sa contribuie la fel de activ si in continuare la programul de implementare, inclusiv la activitatile de sporire a capacitatilor si cele consultative.

Documentele Sesiunii pot fi accesate pe adresa:
http://unece.org/ceci/documents/2008/session3/thirdsession.html