2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Serviciul „Depunerea on-line a cererilor OPI” poate fi accesat si prin intermediul portalului www.servicii.gov.md

13.03.2013

Incepand cu 25 februarie 2013, cererile de inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala (OPI) si documentele aferente pot fi depuse in format electronic, utilizand semnatura electronica, si prin intermediul portalului www.servicii.gov.md, la compartimentul Inregistrarea si eliberarea titlurilor de protectie pentru obiectele de proprietate intelectuala.

Depunerea in format electronic a cererilor OPI si a documentelor aferente, utilizand semnatura electronica, asigura posibilitatea de a folosi tehnologiile moderne, rapide si eficiente ce permit automatizarea procedurii de pregatire, perfectare, control si depunere a acestora in scopul obtinerii protectiei OPI.

Pentru inregistrarea in sistem este nevoie de a crea un cont de utilizator nou, precum si de a deschide profilul utilizatorului nou, iar in continuare se vor completa campurile din profilul utilizatorului si se vor urma instructiunile de activare a contului utilizatorului.

La inregistrarea in sistem, utilizatorul accepta conditiile indicate in Acordul de utilizare a serviciului „Depunerea online a cererilor OPI”, prin care se reglementeaza relatiile dintre AGEPI si utilizatorul serviciului.

Din momentul autentificarii in sistem solicitantul are acces la Cabinetul Personal de Lucru (CPL) si la meniul Ajutor, unde pot fi accesate ”Ghidul de utilizare a sistemului” si ”Ghidul de completare a cererilor OPI”.

Data si ora receptionarii cererilor si a documentelor aferente la AGEPI se considera cele inregistrate de serverul AGEPI. Receptionarea acestora se efectueaza nonstop (24/ 24 ore, 7/7 zile).

Achitarea taxelor on-line poate fi efectuata conform programului de lucru al AGEPI: luni-vineri, orele 8.00 – 16.30 sau in urmatoarea zi lucratoare, daca receptionarea este in afara intervalelor mentionate. In scurt timp si acest serviciu va fi accesibil nonstop (24/24 ore, 7/7 zile).

Avantajele oferite de noul serviciu cuprind excluderea necesitatii de deplasare a solicitantilor si mandatarilor autorizati la AGEPI in scopul depunerii cererilor (documentelor); diminuarea cheltuielilor financiare si de timp, necesare pentru corespondenta cu AGEPI prin posta.

Implementarea serviciului privind depunerea online a cererilor OPI si a documentelor aferente va determina trecerea la urmatorul nivel al TI, similar celui din alte oficii europene de proprietate intelectuala.

Pana in prezent, portalul www.e-servicii.agepi.gov.md a fost accesat de 191 de vizitatori, 140 dintre ei fiind unici.

Mentionam ca la data de 12 martie curent, prin serviciul „Depunerea on-line a cererilor OPI” au fost create 31 de cereri de inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala, dintre care 13 au fost deja depuse cu succes.