2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminarul regional privind identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate sub IG, DO sau STG, desfășurat în sudul țării

27.10.2017

Pe 27 octombrie curent, în oraşul Cantemir a fost organizat Seminarul regional cu genericul „Identificarea produselor, băuturilor, bucatelor, obiectelor de meșteșugărit ale Republicii Moldova, potențiale de înregistrat în calitate de Indicații Geografice (IG), Denumiri de Origine (DO) și Specialități Tradiționale Garantate (STG) și dezvoltarea afacerii bazată pe produse tradiționale”. Evenimentul a fost organizat în cadrul Planului de acțiuni de implementare al Proiectului de asistență tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, fiind realizat în colaborare cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Activitatea s-a încadrat în seria seminarelor de instruire desfășurate în regiunile de Nord, Sud și Centru ale țării.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății civile din sectorul agricol şi dezvoltării rurale din raioanele Cantemir, Cimişlia, Leova şi Cahul. Au fost prezenți specialiști din cadrul Direcțiilor Raionale de Agricultură şi Alimentație, reprezentanți ai oficiilor raionale a Rețelei de Extensiune Rurală, ai Asociațiilor pe filiere şi profil, producători agricoli şi meșteșugari care au fost identificați în cadrul Studiului. De asemenea, a fost prezentă echipa de experți europeni, responsabilă de implementarea proiectului și reprezentantul AGEPI.

Seminarul regional a fost deschis cu o prezentare efectuată de Simion Levițchi, șef Direcție mărci și design industrial AGEPI, cu genericul „Afaceri bazate pe indicații geografice şi potențialul de dezvoltare în Republica Moldova”, urmând prezentarea particularităților de protecție, înregistrare și utilizare a IG, DO și STG în Republica Moldova, cât și unele studii de caz.

La rândul său, Yuriy Kapitsa, expertul cheie în domeniul proprietății intelectuale al Proiectului, a vorbit despre suportul acordat de proiect în dezvoltarea sistemului indicațiilor geografice al țării, precum și a subliniat activitatea de identificare a produselor tradiționale potențiale de promovat sub indicații geografice pe plan național și internațional.

Experta UE pe domeniul indicațiilor geografice, Elena Micheletti, a comunicat participanților despre experiența practică privind identificarea, înregistrarea și dezvoltarea afacerilor bazate pe IG în cadrul statele membre ale UE. Pentru o mai bună înțelegere a rolului sistemului indicațiilor geografice, au fost trecute în revistă studii de caz ce demonstrează oportunitățile care se deschid pentru antreprenori și potențialul produselor cu IG din Italia. Elena Micheletti a reiterat faptul că explorarea potențialului produselor tradiționale naționale are o capacitate de a genera o plus valoare adăugată atât pe piețele locale cât și la export, iar consumatorii apreciază la justa valoare savoarea și gustul excepțional al acestor produse.

Seminarul regional a fost moderat de Anatolie Fala, expertul național‚ non-cheie al Proiectului, care a prezentat rezultatele preventive ale „Studiului de identificare a produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit potențiale de înregistrat și promovat sub IG, DO sau recunoscute în calitate de STG în regiunile Republicii Moldova” și suportul oferit în acest sens de către Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală. În cadrul Studiului au fost identificate 61 de produse, băuturi, bucate şi obiecte de meșteșugărit cu potențial de înregistrat sub IG, DO și STG, inclusiv 11 din zona de Sud a ţării.

Seminarul a facilitat discuțiile și schimbul de opinii care va permite crearea unei sinergii și conlucrări eficiente în vederea explorării ulterioare a piețelor locale şi la promovarea produselor locale pe plan național și internațional. În cadrul discuțiilor au fost prezentate produsele agricole de către antreprenorii și producătorii: Bordea Gheorghe - apicultor din satul Cociulia, raionul Cantemir, miere „Zestrea Albinei”; Florea Constantin - Lider de grup de producători din satul Colibaş, raionul Cahul marca „Produs de Colibaş”; Covali Victor - Managerul SRL Covali și Co din orașul Cantemir, producători de fructe şi legume locale conservate. Larisa Vîlcu, Şefa Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie din raionul Cantemir și Cabac Gheorghe, reprezentantul Primăriei Cania au reiterat necesitatea promovării produselor locale și noile ocazii favorabile pentru dezvoltarea produselor regionale.

Amintim că, Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016, cu o perioada de implementare de 2 ani, unul din obiective de bază fiind îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.