2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminarul național: “Protecția soiurilor de plante și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor”

06.10.2015

În perioada 5 - 6 octombrie 2015, la Chișinău, a avut  loc seminarul național cu genericul “Protecția soiurilor de plante și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor”. Evenimentul a fost organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în cooperare cu Oficiul Comunitar al Soiurilor de Plante, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și cu asistența tehnică a Proiectului TAIEX al Comisiei Europene.

Evenimentul a avut drept scop familiarizarea amelioratorilor din republică cu privire la legislația națională și internațională în domeniul protecției soiurilor noi de plante și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor.

În cadrul seminarului au participat înalți oficiali ai Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), lectori din Polonia, Italia, Grecia și România, specialiști din cadrul AGEPI și Comisia de Stat pentru Testarea soiurilor de Plante (CSTSP), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentanți ai instituțiilor și  organizațiilor de ameliorare din republică.

În deschidere, Directorul general adjunct al AGEPI, Ion Țîganaș, a precizat că acest seminar vine să aducă mai multă informație în domeniul protejării soiurilor de plante. Dumnealui a evidențiat trei direcții asupra cărora trebuie să se atragă atenția și să se intervină cît mai urgent. Prima direcție este legată de sistemul de brevetare. Este regretabil faptul că amelioratorii nu recurg la sistemul de brevetare, ceea ce le-ar oferi un sistem de protecție mult mai eficient, a subliniat Ion Țîganaș. Trebuie să se depună eforturi și în vederea protejării soiurilor de plante în străinătate, acesta fiind al doilea subiect abordat de Directorul general adjunct al AGEPI. Soiurile elaborate în țară sunt utilizate peste hotare, însă beneficiile acestei utilizări nu sunt în favoarea Republicii Moldova, a mai adăugat Ion Țîganaș. Ultimul mesaj al Directorului general adjunct al AGEPI este legat de gestionarea portofoliului de soiuri de plante. Chiar dacă unele instituții dețin sau sunt titulari ai acestor soiuri, gestiunea lor nu este una tocmai eficientă. Se dorește o abordare cît mai corectă a portofoliilor soiurilor de plante, a precizat Ion Țîganaș. Dumnealui a mai îndemnat amelioratorii să preia din noile practici și standarte care sunt implimentate la nivel internațional și european în domeniul protejării soiurilor de plante.  

În continuare, Peter Button, Vicesecretarul general al UPOV, a menționat faptul că scopul acestui seminar este să se aducă la cunoștință persoanelor interesate importanța soiurilor noi de plante, necesitatea protecției acestora, precum și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor. Oficialul a subliniat că este crucial pentru sectorul public să protejeze drepturile amelioratorilor atît în țară, cît și peste hotare. Dacă nu există protecție atunci nu există posibilitate de a obține venit, a adăugat Vicesecretarul general al UPOV.

Prezent la eveniment, Nicolae Olaru, Viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, a precizat că schimbul de experiență în domeniul protecției soiurilor de plante, realizat pe parcursul acestui seminar, va avea rezultate benefice pentru specialiștii din țară.

La rîndul său, Martin Ekvad, președintele CPVO, a menționat că unul dintre scopurile principale ale acestui seminar este informarea amelioratorilor cu privire la cadrul normativ-legislativ internațional și comunitar cu privire la asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor asupra soiurilor noi de plante. Dacă nu se respectă drepturile dobîndite atunci veniturile obținute ca urmare a utilizării soiurilor de plante sunt extrem de limitate, a adăugat președintele CPVO.

În conformitate cu agenda seminarului național (se va da link la program), au fost prezentate informații despre prevederile legislației internaționale privind protecția soiurilor de plante în conformitate cu Convenția UPOV. În continuare, s-a vorbit atît despre legislația comunitară în domeniul protecției soiurilor de plante și despre drepturile asupra soiurilor de plante, cît și despre legislația Republicii Moldova în acest domeniu. Totodată, au fost prezentate informații și despre aplicarea măsurilor de protecție a drepturilor de Proprietate Intelectuală la frontieră.

Amelioratorii prezenți la seminar și-au împărtășit din inițiativele și experiențele proprii din domeniul protecției soiurilor de plante și asigurarea respectării drepturilor acestora. Evenimentul a fost util pentru participanți, care și-au exprimat dorința de a-și aprofunda cunoștintele în cadrul altor întîlniri sau  seminare de acest gen. Amelioratorii au accentuat importanța unor astfel de evenimente pentru preluarea celor mai bune practici în domeniul protecției soiurilor de plante.

Menționăm faptul că la 5 octombrie curent, Vice-secretarul general UPOV și Președintele CPVO, însoțiți de reprezentanții CSPSP și AGEPI au participat la o întrevedere cu Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ion Sula. În cadrul întîlnirii, oficialii au efectuat un schimb de opinii referitor la sistemul de protecție a soiurilor de plante, problemele cu care se confruntă amelioratorii din Republica Moldova în acest domeniu. Oficialii au convenit asupra intensificării colaborării cu UPOV și CPVO în vederea consolidării sistemului național de protecție și asigurare a respectării drepturilor amelioratorilor.