2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar regional in domeniul informatiei de brevet in or. Casablanca, Regatul Maroc

17.12.2010

In perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2010, in or. Casablanca, Regatul Maroc, s-au desfasurat lucrarile seminarului regional cu genericul „Publicarea informatiei de brevet in cadrul oficiilor nationale de proprietate intelectuala. Instrumente de cercetare - documentare”, organizat de catre Oficiul European de Brevete cu suportul Oficiului de Proprietate Industriala si Comerciala din Maroc (OMPIC). La eveniment a participat si delegatia Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala.

Seminarul a avut drept scop revizuirea diferitor metode si tehnologii de publicare a informatiei de brevet, utilizate de catre oficiile de proprietate intelectuala din statele arabe din vecinatatea de sud a Uniunii Europene (UE) si identificarea celor mai bune solutii si practici pentru asigurarea unei platforme unice, care ar facilita schimbul de experienta si informatii din domeniul dat intre toate oficiile din regiune, precum si alte institutii nationale, internationale si regionale de specialitate, inclusiv OEB si OMPI.

Pe langa reprezentantii oficiului marocan, la seminar au participat experti in domeniul brevetelor si tehnologiilor informationale din Egipt, Iordan, Liban, Palestina, Siria si Tunis, din spatiul est-european (Georgia si Republica Moldova), Organizatia Africana de Proprietate Intelectuala (OAPI) cu sediul in Camerun si Organizatia Europeana de Brevet cu sediul la Munchen.

Reprezentantii oficiilor de proprietate intelectuala din Georgia si Republica Moldova au fost invitati la acest eveniment pentru a prezenta instrumentele utilizate intru asigurarea procesului de examinare-brevetare si publicare a informatiei de brevet, formulele de cooperare regionala in spatiul vecinatatii estice a UE, modalitatile si tehnologiile folosite in vederea schimbului calitativ de date si experienta, reciproc avantajos pentru actorii implicati.

In cadrul seminarului au fost prezentate o serie de instrumente elaborate de Oficiul European de Brevete (OEB) in scopul uniformizarii si ridicarii calitatii publicarii si schimbului informatiei de brevet. Astfel, OMPIC, care a beneficiat de sustinerea OEB pentru achizitionarea si implementarea in cadrul propriului sistem tehnologic al aplicatiilor oficiului european, destinate publicarii informatiei de brevet, a prezentat noul sau portal, elaborat in parteneriat cu OEB.

A doua parte a seminarului a fost dedicata unor activitati practice de utilizare a instrumentelor de cautare a bazelor de date ale OEB in scopul documentarii de brevet. De mentionat ca AGEPI a fost selectat de catre OEB in calitate de oficiu-pilot pentru testarea unei noi aplicatii, si anume instrumentul de documentare GPI, la finele anului 2011 AGEPI urmand sa se pronunte asupra utilitatii si calitatii noului program.

In urma discutiilor referitor la utilitatea si oportunitatea unor astfel de evenimente s-a convenit asupra necesitatii continuarii cooperarii atat la nivel regional, cat si interregional in scopul familiarizarii cu cele mai bune practici existente in domeniu, dar si pentru a optimiza eficienta investitiilor realizate de catre fiecare oficiu in parte si a examina posibilitatile de partajare a costurilor necesare la elaborarea unor aplicatii performante, astfel asigurandu-se uniformizarea platformelor utilizate pentru publicarea si schimbul de informatii de brevet.