2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sedinta comuna a Consiliului interstatal pentru problemele protectiei PI si a Comisiei mixte de lucru a statelor membre ale Acordului privind cooperarea in prevenirea si combaterea contraventiilor in domeniul PI

26.11.2010

La reuniunile derulate au luat parte reprezentantii celor 8 tari membre ale OEAB si ai Ucrainei. In calitate de observatori au fost reprezentantii OMPI, OEB, OEAB, precum si ai Comitetului Executiv al Comunitatii Statelor Independente. Presedinte al Consiliului interstatal pentru problemele protectiei proprietatii industriale a fost ales in unanimitate reprezentantul plenipotentiar al Federatiei Ruse B. Simonov, vicepresedinte - reprezentantul plenipotentiar al Republicii Belarus L. Voronetky.

Republica Moldova a fost reprezentata la sedinta comuna de catre Svetlana Munteanu, Vicedirector general al AGEPI, si Andrei Moisei, directorul Departamentului juridic al AGEPI.

Delegatii statelor-membre CSI au prezentat rapoarte privind activitatile legislative in domeniul proprietatii intelectuale, actiunile intreprinse pentru combaterea incalcarilor in domeniul protectiei si apararii drepturilor de proprietate intelectuala. In special, audienta a luat cunostinta de datele serviciilor vamale si organelor de drept, precum si de indicatorii-cheie in domeniul vizat.

De asemenea, participantii au luat act de Decizia din 09.10.2009 a Consiliului sefilor statelor CSI cu privire la situatia generala a organelor de cooperare sectoriala, de proiectul Acordului privind cooperarea in domeniul protectiei si apararii juridice a proprietatii intelectuale, crearea Consiliului Interstatal privind protectia si apararea juridica a proprietatii intelectuale, precum si derularea ratificarii Acordului de cooperare in organizarea schimbului interstatal de informatii si formarea bazelor de date nationale in domeniul drepturilor de autor si conexe, semnat la reuniunea Consiliului sefilor de guvern din CSI, desfasurata pe 20 noiembrie 2009.

In plus, reuniunea a examinat propunerea de acordare a statutului de organizatii de baza ale statelor membre ale CSI pentru formarea si perfectionarea profesionala a cadrelor in domeniul PI Institutului de Stat de Proprietate Intelectuala al Federatiei Ruse (РГИИС, Moscova, FR). Cererea Institutului de Proprietate Intelectuala al Academiei de Drept din Odesa (Kiev, Ucraina) de a detine acest statut va fi examinata la sesiunea viitoare a Consiliului Interstatal.

Participantii au fost informati cu privire la emiterea produsului regional comun de informare in domeniul brevetelor „CISPATENT”. S-a remarcat interesul manifestat de catre OMPI fata de discul optic ce intruneste Indicii cumulativi ai CSI pentru includerea in Cross-Lingual Information Retrieval – CLIR si utilizarea ulterioara a acestuia in sistemul PATENTSCOPE.

In cadrul reuniunii s-a desfasurat seminarul regional "Dezvoltarea strategiilor nationale privind proprietatea intelectuala", organizat de OMPI in cooperare cu OEAB.

Urmatoarea sedinta a Consiliului Interstatal este programata pentru al doilea trimestru al anului 2011 la Minsk, Belarus.

Detalii: http://www.eapo.org/rus/ea/news/?id=334;
http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/mgsops/19mgsops.html