2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rezultatele Proiectului UE, apreciate de instituțiile beneficiare și Comitetul de conducere

05.11.2018

Rezultatele Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova au fost discutate pe 5 noiembrie, în cadrul ultimei reuniuni a Comitetului de Conducere, prezidată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în calitate de beneficiar principal al Proiectului.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților co-beneficiare ale proiectului, și anume: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, membri ai Comitetului de Conducere al Proiectului. În calitate de observatori la reuniune au fost prezenți reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, managerul de Proiect Speranța Olaru, reprezentantul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, reprezentanții consorțiului de implementare, precum și echipa de experți a Proiectului.

Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa a menționat că proiectul a avut un obiectiv foarte important în ceea ce privește îmbunătățirea aplicării cadrului legal în domeniul proprietății intelectuale în Republica Moldova, iar rezultatele obținute în urma implimentării acestuia sunt vizibile și foarte utile pentru instituțiile beneficiare.  

În continuare, experții Proiectului UE au făcut o prezentare a rezultatelor proiectului. Astfel, în vederea îmbunătățirii aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, proiectul a realizat un program de schimbare culturală în domeniul proprietății intelectuale, care a inclus evenimente și activități de instruire, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, campanii de informare, elaborare de documente metodologice, studii, ghiduri și recomandări pentru beneficiarii proiectului.

De asemenea, în cadrul proiectului a fost dezvoltată o platformă de instruire la distanță (E-Learning Platform), în scopul consolidării sistemului educațional în domeniul PI. Proiectul a contribuit și la revizuirea curriculum-ului universitar și elaborarea modelelor de lecții pentru licee, a materialelor instructiv-educative, care ulterior vor fi integrate și pe platforma E-learning.

În plus, un instrument util și extrem de așteptat pentru autoritățile cu competențe în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este sistemul IT elaborat în cadrul proiectului, sub forma unei platforme de comunicare și schimb de date între instituțiile cu responsabilități în domeniul asigurării respectării DPI. Integrarea acestui sistem va avea loc în baza unei Hotărâri de Guvern, care va reglementa cooperarea dintre instituțiile publice implicate în acest proces. La moment, platforma este găzduită de AGEPI și poate fi îmbunătățită sau dezvoltată cu alte module.

Eforturi semnificative au fost depuse și pentru consolidarea sistemului indicațiilor geografice (IG) în Republica Moldova. Dintre rezultatele obținute la acest capitol, au fost menționate Studiul de evaluare a potențialului de produse tradiționale eligibile a fi protejate prin sistemul IG, instruirile organizate pentru autoritățile cu responsabilități în domeniul certificării și controlului produselor cu IG, promovarea sistemului în rândul producătorilor, dar și revizuirea cadrului regulator în domeniu.

Mai mult, experții Proiectului au oferit asistență în inițierea procesului de înregistrare a IG pentru 6 produse tradiționale moldovenești și în crearea a 5 asociații de producători pentru înregistrarea unor noi IG, inclusiv la elaborarea caietelor de sarcini. În plus, a fost elaborată o hartă interactivă pentru produsele tradiționale moldovenești și indicațiile geografice înregistrate.

Menționăm că, Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul a avut o durată de doi ani și se încheie pe 9 noiembrie 2018.