2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rezultate Campaniei de informare şi instruire a bibliotecarilor din republică în domeniul proprietăţii intelectuale desfăşurată pe parcursul anului 2014

19.12.2014

Pe 18 decembrie curent, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat şedinţa de totalizare a rezultatelor Campaniei de informare şi instruire a bibliotecarilor din republică în domeniul proprietăţii intelectuale, desfăşurată pe parcursul anului 2014.

La eveniment au participat directorii şi reprezentanţii bibliotecilor publice raionale, participante în Campanie, ai partenerilor Campaniei: Ministerul Culturii, AO IREX Moldova (programul NOVATECA) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, precum şi specialiştii AGEPI.

Şedinţa a fost moderată de dna Lilia Bolocan, Directorul general AGEPI, care în cuvântul de salut adresat participanţilor, a mulţumit partenerilor şi bibliotecarilor pentru susţinerea campaniei promovate de AGEPI, apreciind colaborarea fructuoasă stabilită cu bibliotecile din republică pe parcursul anilor în promovarea informaţiilor din domeniul proprietăţii intelectuale: „Domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale este unul foarte complex şi necesită conjugarea eforturilor mai multor instituţii, organizaţii, inclusiv a bibliotecilor, în ridicarea nivelului de  informare a societăţii cu referire la rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, culturală şi spirituală a ţării. Un aport semnificativ le revine bibliotecarilor, în special celor de la sate, în informarea tinerei generaţii cu privire la riscurile utilizării produselor contrafăcute şi piratate pentru sănătate, rolul negativ al plagiatului pentru dezvoltarea personalităţii etc., precum şi necesităţii respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Campania desfăşurată de AGEPI a avut scopul de a familiariza bibliotecarii cu sistemul naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale, cu sursele de informare în domeniul dat, promovând corect şi accesibil  informaţia  din domeniul dat în rândul comunităţilor”, a conchis Directorul general AGEPI.

Prezenţi la şedinţă, dl Igor Mironiuc, managerul AO IREX Moldova, dna Ecaterina Rudacov, reprezentantul Ministerului Culturii şi dna Mariana Harjevschi, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, Director general Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu” Chişinău, au remarcat şi apreciat înalt rezultatele campaniei de informare şi instruire a bibliotecarilor desfăşurată de AGEPI, ţinând cont de importanţa bibliotecilor în dezvoltarea comunităţilor locale, bibliotecarii fiind deschişi să însuşească informaţiile din domeniul dat şi să dezvolte noi servicii în folosul societăţii.

O informaţie amplă despre Campania de informare şi instruire a bibliotecarilor din republică în domeniul proprietăţii intelectuale şi rezultatele obţinute, a prezentat dna Maria Rojnevschi, director Departament promovare şi editură AGEPI ().

Dna M. Rojnevschi a ţinut să sublinieze că Campania menţionată este ca o primă etapă de realizare a Proiectului de creare şi dezvoltare a Centrelor regionale/punctelor de informare în domeniul proprietăţii intelectuale, elaborat de AGEPI în cooperare cu  Ministerul Culturii, AO IREX Moldova (programul NOVATECA) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, în scopul promovării şi  diseminării informațiilor din domeniul proprietăţii intelectuale în teritoriu prin intermediul bibliotecilor publice şi facilitării accesului solicitanţilor şi societăţii civile la instrumentele de informare în domeniul proprietăţii intelectuale, care vor avea ca rezultat sporirea gradului de informare şi nivelului de cultură a societății în domeniul PI.

Crearea acestor centre/puncte de informare este prevăzută şi de Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei Naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobată prin HG 880 din 22.11.2012.

În vederea atingerii scopului propus, în cadrul proiectului  au fost stabilite următoarele obiective principale:

  • Sporirea rolului bibliotecilor ca punct de acces al informaţiei în domeniul PI;
  • Şcolarizarea bibliotecarilor în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv cu privire la sursele de informare în domeniul PI;
  • Dotarea bibliotecilor cu materiale informative privind sistemul naţional de  protecţie şi respectare a drepturilor de PI;
  • Asigurarea accesului online la sursele de informare digitale în domeniul PI;
  • Dezvoltarea unor servicii de consultanţă şi promovare a informaţiilor în domeniul PI.

Proiectul de creare şi dezvoltare a Centrelor regionale/punctelor de informare în domeniul proprietăţii intelectuale, a fost promovat în rândul bibliotecarilor din republică în cadrul Conferinţei de lansare a Programului Naţional NOVATECA pentru următorii 5 ani, care a avut loc la 27 martie 2014, la care AGEPI a participat cu un stand informaţional, în cadrul căreia au distribuit bibliotecarilor diverse materiale informative în domeniul proprietăţii intelectuale.   

 Pentru anul 2014 AGEPI şi-a propus să realizeze 2 din cele 5 obiective ale proiectului, şi anume: şcolarizarea bibliotecarilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi dotarea bibliotecilor cu materiale informative privind sistemul naţional de  protecţie şi respectare a drepturilor de PI.

Astfel, Campania de informare şi instruire a bibliotecarilor din republică în domeniul proprietăţii intelectuale a fost lansată în luna aprilie curent. Primul seminar a fost organizat pe data de 23 aprilie curent în oraşul Leova. Au urmat apoi, pe parcursul întregului an, seminare la alte 15 biblioteci publice raionale din republică (Călăraşi, Orhei, Soroca, Ungheni, Căuşeni, Hânceşti, Bălţi, Cahul, Nisporeni, Sângerei, Florești, Telenești, Drochia, Şoldăneşti, Comrat)  fiind şcolarizaţi 661 de bibliotecari. Fiecare bibliotecar participant la campanie a primit diverse materiale informative şi promoţionale în domeniul PI (cărţi, broşuri din seria „Biblioteca de PI”, pliante), în total fiind distribuite – 8632 ex. Participanţilor la seminar li s-au acordat Certificate de participare şi instruire în domeniul PI.

Bibliotecarii prezenţi la eveniment  au subliniat importanţa desfăşurării proiectelor de acest gen, care îi încurajează să exploreze noile tehnologii şi servicii implementate în biblioteci. Totodată, bibliotecarii au solicitat organizarea unor seminare, lecţii practice pentru bibliotecarii din liceele şi şcolile săteşti având ca temă importanţa dreptului de autor şi drepturilor conexe în contextul digitalizării fondului de carte.

Menţionăm,  că în vederea asigurării unei continuităţi a campaniei de informare şi instruire a bibliotecarilor şi acordării asistenţei la crearea centrelor/punctelor de informare în domeniul PI în cadrul bibliotecilor, AGEPI a semnat Acorduri de colaborare cu 14 biblioteci publice participante la Proiect.

Începând cu anul 2015, se va derula a II-a etapă a Proiectului, în cadrul căruia AGEPI va asista bibliotecile publice raionale interesate, care dispun de capacităţile necesare (spaţiu disponibil şi acces la Internet), în crearea unor centre/puncte de informare în domeniul proprietăţii intelectuale, prin intermediul cărora vor fi diseminate informaţii pentru diferite categorii de utilizatori (elevi, studenţi, agenţi economici etc.),  va oferi accesul on-line la sursele de informare în domeniul dat şi în dezvoltarea unor servicii de consultanţă în domeniul PI. De asemenea, în anul 2015 AGEPI îşi propune ca obiectiv instruirea în domeniul proprietăţii intelectuale a bibliotecarilor-formatori, pregătiţi în cadrul Programului NOVATECA precum şi altor bibliotecari din cadrul bibliotecilor publice care vor  manifesta interes pentru acest domeniu. 

Implementarea reformei sistemului bibliotecar prin transformarea bibliotecilor în centre info-documentare, inclusiv în domeniul proprietăţii intelectuale este şi un obiectiv al Strategiei de Dezvoltare a Culturii „Cultura – 2020”.