2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Republica Moldova - parte din Programul UE ”Europa Creativă”

20.03.2015

Potrivit informațiilor oficiale, pe 18 martie 2015, la Bruxelles, Ministrul Culturii, Monica Babuc și Comisarul european pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, Tibor Navracsics, au semnat un Acord privind participarea RM la programul UE ”Europa creativă”.

Acordul prevede eligibilitatea Republicii Moldova de a accesa anual până în anul 2020 finanțările pentru proiecte din sectoarele culturale și creative ale sub-programului ”Cultura” și a anumitor activități din sub-programul ”Media” ale Programului UE „Europa Creativă”.  Prin acest program toate organizațiile din sectoarele culturale din Republica Moldova: organizații neguvernamentale, instituții publice sau companii private, artiști, vor beneficia de finanțare pentru proiectele lor și vor dezvolta parteneriate cu organizații culturale din Uniunea Europeană.

Programul ”Europa Creativă” prevede susţinerea capacităţii sectoarelor culturale şi creative europene de a funcţiona la nivel transnaţional şi internațional, precum și consolidarea capacităţii financiare a organizaţiilor mici şi mijlocii din sectoarele culturale şi creative într-un mod sustenabil. De asemenea, Programul stabilește promovarea circulaţiei transnaţionale a operelor culturale şi creative, şi mobilitatea transnaţională a actorilor din domeniul cultural şi creativ.

Republica Moldova a devenit parte a acestui program datorită consultațiilor permanente avute între Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană și Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei Europene.

Programul ”Europa Creativă” este dedicat operatorilor din sectoarele culturale și creative cu minimum 2 ani de  activitate. ”Europa Creativă” are trei subprograme: Media, Cultura și o componentă transectorială dedicată garantării creditelor bancare și cooperării în domeniul politicilor culturale. Subprogramul ”Cultura” sprijină proiectele de cooperare între minimum 3 țări, traducerile din literatura europeană, platformele europene care sprijină mobilitatea și promovarea creatorilor și rețelele europene care contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative.

Programul este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură de la Bruxelles, unde se transmit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, birourile ”Europa Creativă” din țările participante la acest program, oferă operatorilor care doresc să acceseze această finanțare informații și asistență tehnică gratuită.  

Comunicatul de presă oficial http://www.mc.gov.md/ro/content/fost-semnat-acordul-intre-republica-moldova-si-uniunea-europeana-privind-participarea.

Ținem să mentionam, că pe parcursul ultimilor 2 ani, AGEPI a întreprins mai multe acțiuni orientate spre punerea în valoare și promovarea importanței industriilor creative pentru dezvoltarea economiei naționale, în conformitate cu Strategia Națională în domeniul Proprietăți Intelectuale pînă în anul 2020, aprobată prin HG 880 din 22.11.2012. Printre cele mai relevante activități se numără organizarea unei mese rotunde la subiectul dat în cadrul Expoziției Internaționale Specializate Infoinvent, care a avut loc în perioada 19-22 noiembrie 2013, precum și organizarea în cadrul expoziției menționate  a unui compartiment special dedicat industriilor culturale și creative din țara noastră. La reuniune au participat reprezentanți ai autoritatilor publice, responsabile de elaborarea si promovarea politicilor în domeniu, precum și exponenți ai business-ului, care dezvoltă afaceri în domeniul industriilor audiovizuale, fonografice, software, editoriale, artistice si publicitare. În cadrul mesei rotunde AGEPI a  prezentat rezultatele unui chestionar, completat de reprezentanții sectorului public și privat, care a evidențiat faptul că sectorul industriilor creative este puțin reglementat, iată de ce necesită o analiză amplă privind contribuția lor pentru economia natională și consideră iminentă implicarea statului în identificarea instrumentelor juridice si economice pentru dezvoltarea sa.

Un impact pozitiv a avut și panoul de discuțuii dedicat Industriilor Creative și Antreprenoriatului social, a fost organizat de GEW Moldova în parteniariat cu AGEPI la 21 noiembrie 2014, în cadrul Săptămînii Globale a Antreprenoriatului, marcat în Republica Moldova în perioada 17-23 noiembrie 2014. În cadrul acestui panou au fost abordate subiecte ce țin de potențialul economic al industriilor creative, situația pieței industriilor creative în Uniunea Europeană, precum și despre cauzele subdezvoltării acestui domeniu în Republica Moldova.

În contextul celor menționate, și scopul evaluării situației reale în domeniul industriilor creative din țara noastră, la solicitarea AGEPI,  a fost lansat un proiect comun cu Organziația Mondială a Proprietății Intelectuale  și în cooperare cu experții locali, în scopul  realizării unui Studiu privind impactul industriilor creative asupra dezvioltării economiei naționale.  Studiul menționat  se desfășoară  în perioada august 2014 -  decembrie 2015.