2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reprezentanții CREDIDAM, în vizită de lucru la AGEPI

31.10.2019

Pe 31 octombrie curent, Directorul general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei Popa, a avut o întrevedere cu Directorul general al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Ștefan Gheorghiu.

În cadrul întâlnirii au fost discutate subiecte ce țin de sistemul gestiunii colective a drepturilor de autor și conexe din ambele țări, situația actuală privind implementarea prevederilor legale referitoare la drepturile artiștilor interpreți în țara noastră, prevederile Directivei 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, nemijlocit rezultatele implementării acesteia în România etc.

Reprezentanții CREDIDAM și-au exprimat disponibilitatea de a acorda asistență în vederea stabilirii unor relații de colaborare dintre AGEPI și organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova, cu experții internaționali din domeniu, acces la practicile internaționale ce țin de gestiunea eficientă a drepturilor și suport în negocierea acordurilor de colaborare între organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova și organizațiile similare din alte state, întru reprezentarea reciprocă a drepturilor artiștilor interpreți.

De asemenea, în scopul consolidării unui dialog între organizațiile de gestiune colectivă din ambele țări, a fost discutată oportunitatea organizării și desfășurării în comun a unei conferințe în domeniul gestiunii colective.