2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Relațiile de cooperare AGEPI-OEAB, discutate în cadrul unei întâlniri bilaterale la Moscova

07.11.2019

În perioada 4 – 6 noiembrie 2019, delegația Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), condusă de Directorul general interimar al AGEPI, Andrei Popa, a efectuat o vizită oficială la Moscova, unde s-a întâlnit cu Saule Tlevlesova, Președintele Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB).

Scopul vizitei de lucru a fost evaluarea stadiului de cooperare dintre cele două oficii, consolidarea dialogului bilateral în domeniul proprietății intelectuale și agrearea unor acțiuni prioritare pentru perioada următoare.

Discuțiile s-au axat pe problemele cu care se confruntă utilizatorii sistemului de proprietate intelectuală la etapa actuală și identificarea unor mecanisme eficiente pentru asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale solicitanților și titularilor de brevete eurasiatice pe teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul discuțiilor, Directorul general interimar al AGEPI, Andrei Popa, a menționat că pentru Republica Moldova este extrem de important ca titularii brevetelor eurasiatice, care doresc să-și mențină în vigoare brevetele pe teritoriul țării noastre să beneficieze în continuare de protecție în Republica Moldova.

În acest sens, părțile au convenit să continue colaborarea bilaterală și informarea reciprocă asupra procedurilor de examinare a cererilor de brevet de invenție și respectiv de acordare și menținere în vigoare a brevetelor de invenție, astfel asigurând un sistem transparent și eficient de protecție a brevetelor de invenție și facilitând accesul titularilor de drepturi și altor persoane interesate la informația de brevet.

Părțile au decis să intensifice colaborarea și prin realizarea schimburilor de experiență, participare la activități de instruire și perfecționare organizate de cele două instituții în scopul ridicării nivelului de cunoștințe a examinatorilor și sporirii calității procesului de examinare a  cererilor și acordare a brevetelor de invenție.