2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reatestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuala

23.06.2009

In perioada de 1-3 iulie curent, conform ordinului Directorului General AGEPI nr. 66 din 19 iunie 2009, se va efectua reatestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuala.

Evaluatorii ce nu au practicat pe parcursul a 5 ani activitatea de evaluare vor sustine examenul repetat.

Pentru admiterea la reatestare evaluatorii inainteaza urmatoarele acte:

  1. Cerere de reatestare;
  2. Copiile a trei rapoarte privind evaluarea valorii initiale si de piata a diferitor obiecte de proprietate intelectuala;
  3. Copia buletinului de identitate;
  4. Certificatul ce atesta lipsa cazierului judiciar;
  5. Informatia privind evaluarea obiectelor de proprietate intelectuala in perioada de activitate in calitate de evaluator;
  6. Dovada achitarii taxei.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la secretarul Comisiei de reatestare a evaluatorilor de proprietate intelectuala dna Lilia Spac, tel. 400628.