2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Provocările din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, discutate în cadrul unei ședințe la AGEPI

21.09.2021

Conducerea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții Asociației Patronale Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova) și Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC).

Ședința a avut drept scop discutarea subiectului ce ține de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nemijlocit relansarea discuțiilor cu mediul de afaceri asupra propunerilor care se referă la elaborarea proiectului unei noi legi privind dreptul de autor și drepturile conexe, în special a prevederilor ce țin de cuantumul și modalitatea de plată a remunerației compesatorii.

În cadrul ședinței, Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu, a menționat că: “AGEPI își dorește să devină punte de acces și un bun mediator pentru părțile implicate în respectarea și protecția proprietății intelectuale. În calitatea mea de Director voi opta întotdeauna pentru fortificarea echității, iar împreună cu colegii mei vom fi dispuși să mergem în întâmpinarea părților atât timp cât prin solicitări se va urmări corectitudinea și respectarea legii. Mulțumesc tuturor celor prezenți pentru implicare și bunăvoință. Sunt convins că doar conjugându-ne eforturile vom reuși să facem lucruri frumoase.”

Discuțiile au vizat și alte aspecte legate de sistemul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și conexe, în special problemele existente în domeniu, acțiunile ce urmează a fi întreprinse, în comun, în vederea asigurării respectării drepturilor titularilor de drepturi de autor și conexe și asigurarea unui echilibru între interesele acestora și ale utilizatorilor pe acest segment.