2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proprietatea intelectuală, componenta principală a unei afaceri inovative

31.10.2017

Pe 26 octombrie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Agenția Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), a organizat seminarul de instruire cu genericul ”Proprietatea intelectuală – componenta principală a unei afaceri inovative”.

Evenimentul a avut drept scop sporirea gradului de informare a agenților economici, rezidenți ai Parcului Științifico-Tehnologic ”Academica” și ai Incubatorului de Inovare din cadrul AITT privind rolul proprietății intelectuale și importanța protecției acesteia pentru promovarea dezvoltării inovaționale.

Conform programului, Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire AGEPI, s-a axat pe rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri inovative. De asemenea, Andrei Moisei a pus la dispoziția rezidenților informații privind cele mai bune practici și modele de administrare eficientă a proprietății intelectuale în cadrul întreprinderilor, precum și serviciile din domeniul proprietății intelectuale de care pot beneficia agenții economici. Un accent aparte s-a pus pe riscurile cu care se pot confrunta întreprinderile în cazul neînregistrării mărcilor, desenelor şi modelelor industriale și a altor obiecte de proprietate intelectuală și căile de asigurare a respectării drepturilor asupra acestora.

Despre modalitățile de gestiune, evaluare și evidență a proprietății intelectuale la întreprinderi a vorbit participanților Iurie Badâr, șef Secția instruire AGEPI, care a elucidat problemele valorii  economice a obiectelor de proprietate intelectuală în calitate de bunuri intangibile pentru dezvoltarea economică și competitivitatea întreprinderilor pe piața internă și externă.

Adela Mihai, specialist Secția economie și audit AGEPI, a prezentat un raport privind oportunitatea prediagnozei proprietății intelectuale pentru utilizarea eficientă a acesteia. Prediagnoza PI reprezintă un studiu particularizat al portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală din cadrul întreprinderii - brevete, mărci, desene şi modele industriale, obiectelor protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, incluzând de asemenea activitatea de comercializare, gestionare și utilizare eficientă a acestora.

Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. În final, participanții s-au arătat mulțumiți de informațiile prezentate de specialiștii AGEPI și s-au arătat interesați pentru a mai participa la asemenea evenimente.