2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proprietatea intelectuală – în vizorul studenților Facultății de Drept a USPEE ”C. Stere”

19.03.2015

Pe data de 19 martie 2015, în incinta Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (USPEE), a fost organizată masa rotundă cu genericul „Protecţia proprietății intelectuale în Republica Moldova”. Evenimentul a avut scopul de a familiariza studenții și profesorii cu sistemul național de protecție, valorificare și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

În deschidere, decanul Facultății de Drept, domnul Iurie Mihalache a specificat importanța sistemului național de PI, formarea aptitudinilor la viitorii specialişti de a contribui la crearea, protecţia juridică şi valorificarea în practică a obiectelor de proprietate intelectuală. De asemenea, în contextul colaborării ulterioare cu AGEPI, s-a menționat necesitatea conjugării eforturilor în segmentul protecției drepturilor de proprietate intelectuală.

Ulterior, Vicedirectorul general AGEPI, Ion Țigănaș s-a adresat studenților ca la viitorii colegi în domeniul respectării drepturilor de PI, îndemnându-i la discuții libere în cadrul mesei rotunde și colaborare ulterioară. Pentru început, domnul Ion Țigănaș a informat studenții despre proprietatea intelectuală, rolul, esența, componentele și principiile acesteia. În același context au fost descrise și exemplificate obiectele de proprietate intelectuală, împreună cu legislația ce ține de protecția  acestora. Pentru studenții participanți la întrunire a prezentat interes  sancțiunile în cazurile de încălcare a drepturilor de autor și conexe, precum și deosebirile legislației naționale și de legislațiile  altor țări în domeniul dat.

Masa rotundă, avut loc  într-un format interactiv și a constituit o platformă de comunicare între AGEPI și studenții de la Facultatea de Drept.  În final, participanții au primit materiale promoționale despre proprietatea intelectuală, drepturile de autor și conexe, anticontrafacere și antipiraterie,  care au venit să ilustreze cele discutate în cadrul ședinței.