2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Promovarea produselor apicole autohtone prin utilizarea sistemelor internaționale de calitate

07.08.2015

Vineri, 7 august, în incinta Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a avut loc un seminar internațional desfășurat în cadrul proiectului Parteneriat Strategic pentru Dezvoltarea Apiculturii în Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat de către Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova, în parteneriat cu  Agenția de Dezvoltare Rurală Centru, Camera Poloneză  a Produselor Regionale și Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei.

Scopul întrunirii a fost crearea unei platforme de comunicare dintre producătorii autohtoni și cei polonezi în vederea unui posibil parteneriat pentru recunoașterea și promovarea produselor apicole autohtone cu Indicații Geografice.

Prezentările  din cadrul seminarului s-au referit la sistemele de calitate europene, condițiile pentru dezvoltarea unei afaceri în apicultură și cadrul legislativ național ce se referă la acest sector de activitate. Apicultorii din Polonia au adus exemple de utilizare cu succes a indicațiilor geografice în dezvoltarea afacerii totodată evidențiind oportunitățile oferite de sistemele de calitate europene, în special al indicațiilor geografice în valorificarea produselor apicole autohtone regionale și impactul pe care l-ar putea avea sistemul indicațiilor geografice în deschiderea de noi piețe de desfacere.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost reprezentată la seminar de către dna Natalia Mogol, șef adjunct Direcția Mărci și Design Industrial, care a prezentat un raport privind modalitățile de promovare a produselor autohtone prin intermediul Indicațiilor Geografice.

De asemenea, în cadrul seminarului s-a discutat despre potențialul Republicii Moldova în domeniul indicațiilor geografice și actualitatea acestui sistem de calitate pentru producătorii autohtoni.

În finalul seminarului, Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova a declarat că își propune un parteneriat durabil cu Camera Poloneză în scopul inițierii recunoașterii unor produse cu IG și realizarea unui for de comunicare permanentă în vederea dezvoltării acestui segment de producere.