2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Problematica proprietății intelectuale, dezbătută în cadrul Simpozionului „Lecturi AGEPI”

25.04.2018

Pe 25 aprilie curent, s-a desfășurat Simpozionul științifico-practic anual de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI”, ediția a XX-a, eveniment organizat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu suportul proiectului UE de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Evenimentul a avut drept scop crearea unei platforme de discuții și socializare, care să permită schimbul de idei și identificarea noilor perspective pentru gestionarea eficientă și eficace a celor mai mari provocări în domeniul de proprietate intelectuală.

Simpozionul a fost deschis de către Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, care a menționat că ”Lecturi AGEPI” este un eveniment devenit deja notoriu. “Din perspectiva edițiilor anterioare ale Simpozionului, se conturează tot mai clar importanța evenimentelor dedicate problemelor actuale din domeniul proprietății intelectuale pentru o înțelegere mai profundă a rolului și beneficiilor acesteia pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării. Ne dorim ca Simpozionul din acest an să genereze discuții subtanțiale pe marginea temelor abordate, să incite la reflecții și soluții, să apropie și mai mult proprietatea intelectuală de necesitățile societății, în beneficiul oamenilor. ”, a precizat Directorul general AGEPI.

La Simpozion au participat aproximativ 80 de specialiști atât din domeniul proprietății intelectuale, cât și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice din domeniul științei și inovării, precum și reprezentanți ai oficiilor de proprietate intelectuală din România și Belarus.

Pe parcursul evenimentului, au fost audiate prezentări care au vizat 3 domenii-cheie:

  • Evoluții legislative în domeniul proprietății intelectuale;
  • Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Valorificarea proprietății intelectuale.

Evenimentul a demarat cu sesiunea I cu genericul: Evoluţii legislative în domeniul proprietății intelectuale și a cuprins comunicări referitoare la evoluții ale sistemului de protecție a invențiilor în Republica Moldova, ale sistemului de protecție juridică a soiurilor de plante, evoluții în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe, precum și din domeniul mărcilor, desenelor și modelelor industriale.

În cadrul celei de-a doua sesiuni, protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, au fost prezentate comunicări privind rolul răspunderii juridice în prevenirea și contracararea confuziei ca act de concurență neloială, repararea prejudiciului în cazul încălcării dreptului de autor și a drepturilor conexe în legislația Republicii Moldova, limbajul „emoji” și disputele legale privind utilizarea și obținerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra emoticoanelor, precum și o prezentare privind protecția mărcilor în România. De asemenea, au fost prezentate studii de caz referitor la practica judiciară privind concurența neloială. Tot în cadrul celei de-a doua sesiuni reprezentantul Proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, a vorbit participanților despre obstacolele în calea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Ultima sesiune a cuprins comunicări referitoare la valorificarea proprietății intelectuale cum ar fi, comercializarea rezultatelor științifice, valorificarea dreptului de autor în industria muzicală, valorificarea prin exploatarea invențiilor create de femei, platforma DCC - de la oportunitate la brand/marcă, precum și în privința aspectelor valorificării produselor informaționale din domeniul măsurătorilor terestre în Republica Moldova. De asemenea, în cadrul celei de-a III-a sesiuni, reprezentantul Proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” a vorbit despre măsurarea probabilității succesului.

În finalul evenimentului, Directorul general adjunct AGEPI, Andrei Popa, a mulțumit tuturor pentru participare atât cu comunicări în cadrul sesiunilor, cât și pentru faptul că s-au implicat în dezbateri pe parcursul prezentărilor, încurajându-i să continue cercetările și studiile în domeniul proprietății intelectuale.

Simpozionul „Lecturi AGEPI” s-a încadrat în seria de manifestări consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorită anual pe 26 aprilie. Tematica Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală din anul 2018 este: Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativității.