2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

O publicatie oficiala in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe

26.11.2007

Este in curs de aparitie o publicatie noua in Republica Moldova - Buletinul Oficial Dreptul de Autor si Drepturile Conexe. Buletinul ofera diverse informatii grupate in sectiunile: „Obiecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe inregistrate in Registrul de Stat”, „Titulari ai marcajelor de control”, „Rapoarte de cercetare inregistrate”, „Monitor”, „Materiale de informare”.

Sectiunea „Obiecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe inregistrate in Registrul de Stat contine informatii referitoare la opere literare, de arta plastica, stiintifice, muzicale si audiovizuale, de arta decorativa si aplicata, opere integrante si derivate, fonograme, baze de date si programe de calculator etc., create in Republica Moldova sau in alte tari. Informatiile sunt selectate din Registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe, administrat de AGEPI, si se refera la numarul certificatului de inregistrare, data inregistrarii, numele autorului, numele titularului si denumirea operei. Se publica si date privind certificatele anulate din diferite motive din Registrul de stat.

Sectiunea „Titulari ai marcajelor de control” cuprinde informatii extrase din Registrul de stat al titularilor marcajelor de control, administrat de AGEPI. In Registru sunt trecute persoanele fizice sau juridice (producatorii si/sau difuzorii exemplarelor de opere si fonograme). Se publica numarul de inregistrare al marcajului, data inregistrarii si numele titularului.

Sectiunea „Rapoarte de cercetare inregistrate” insereaza date referitoare la rapoartele privind proiectele/programele de cercetare-dezvoltare realizate in Republica Moldova in conformitate cu Planul National privind cercetarile in sfera stiintei si inovarii, inregistrate la AGEPI. Sunt publicate cifrul (codul) si denumirea proiectelor/programelor, cu referire la care au fost inregistrate rapoartele, denumirea institutiilor responsabile, numele conducatorilor proiectelor/programelor, termenele de realizare.

In sectiunile „Monitor” si „Materiale de informare” se publica acte oficiale, regulamente, instructiuni, conventii si tratate internationale, acorduri regionale si bilaterale la care Republica Moldova este parte, norme si standarde in domeniu, alte materiale informative de actualitate privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Buletinul va putea fi abonat sau consultat la biblioteca AGEPI.