2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

O nouă reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru indicații geografice

22.11.2022

Pe 22 noiembrie, s-a desfășurat, în format de videoconferință, cea de-a VIII-a reuniune a Subcomitetului pentru Indicații Geografice (Subcomitet IG), instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Reuniunea a fost organizată de către Uniunea Europeană, reprezentată de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene (DG AGRI), care deține actualmente președinția Subcomitetului IG.

Republica Moldova a fost reprezentată în cadrul comitetului de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), organul responsabil de implementarea în Republica Moldova a prevederilor Acordului de Asociere în materie de proprietate intelectuală, inclusiv în domeniul indicațiilor geografice.

Subcomitetul a fost prezidat de către Frank Bollen, șeful Unității AGRI G4 – „Asistență de vecinătate, extindere și preaderare”, șeful Delegației UE la Subcomitet.

Delegația Republicii Moldova, compusă din reprezentanți ai AGEPI, ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost condusă de Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu.

În deschiderea subcomitetului, Frank Bollen a felicitat Republica Moldova cu obținerea statutului de stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană și a asigurat tot suportul Comisiei Europene în acest parcurs european al țării noastre.

Directorul general al AGEPI, în luarea sa de cuvânt, a menționat: “Îmi exprim sincera apreciere pentru sprijinul pe care Uniunea Europeană ni l-a oferit, mai ales în aceste vremuri dificile, și sunt sigur că această colaborare va continua într-un format constructiv pentru beneficiul reciproc al ambelor părți. Țin să subliniez că AGEPI a depus și va continua să depună eforturi permanente pentru a crea un sistem puternic de protecție și promovare a indicațiilor geografice în Republica Moldova.”

Conform mandatului său, Subcomitetul pentru indicații geografice este responsabil să monitorizeze implementarea secțiunii privind indicațiile geografice a Acordului de Asociere și servește drept forum de cooperare și dialog în materie de indicații geografice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Astfel, participanții la reuniunea a VIII-a au trecut în revistă ultimele evoluții înregistrate în sistemul indicațiilor geografice în Uniunea Europeană și Republica Moldova de la ultima reuniune care a avut loc în luna decembrie 2021, discuțiile fiind axate asupra implementării secțiunii privind indicațiile geografice din Acordul de Asociere.

În conformitate cu Regulile de procedură, președinția Subcomitetului este deținută, alternativ, de către Uniunea Europeană și Republica Moldova. Pe 1 ianuarie 2023, președinția Subcomitetului pentru Indicații Geografice va fi preluată de către Republica Moldova.