2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

O nouă listă de simboluri a căror protecție a fost solicitată conform art. 6ter al Convenției de la Paris

06.10.2022

Pe 30 septembrie 2022, Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) a publicat lista unor simboluri, a căror protecție a fost solicitată conform art. 6ter al Convenției de la Paris privind Protecția Proprietății Industriale.

În cazul în care considerați că extinderea protecției la unul dintre semnele notificate poate aduce atingere drepturilor privind o marcă comercială anterioară sau asupra unui alt drept de proprietate intelectuală, puteți depune o obiecție.

Obiecții cu privire la protecția oricărui dintre aceste semne trebuie depuse la AGEPI, în termen de 12 luni din data publicării (până la 30 septembrie 2023). Obiecțiile formulate se depun gratuit, în scris, în limba de stat.

Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la nr. tel: 022-400-546 sau la adresa de e-mail ludmila.cocieru@agepi.gov.md

Articolul 6ter al Convenției de la Paris instituie instrumentul juridic prin care se oferă protecție semnelor oficiale ale statelor care sunt parte la Convenția de la Paris, precum şi numelor şi emblemelor organizațiilor interguvernamentale internaționale împotriva înregistrării neautorizate a acestora sau a unor imitații din punct de vedere heraldic ale acestora în calitate de mărci comerciale.

Mai multe detalii găsiți aici: https://mailchi.mp/wipo.int/article-6ter-updates-en-september-2022?e=5ac2976368.

Totodată, vă reamintim că în privința listei anterioare , pot fi depuse obiecții până la data de 31.03.2023.