2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

O nouă ediție a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC)

14.11.2018

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță că începând cu 1 ianuarie 2019, se pune în aplicare ediţia a 12-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC).

Astfel, în toate cererile de înregistrare a desenelor și/sau modelelor industriale cu data de depozit de 01.01.2019 sau posterioară acestei date desenele şi/sau modelele industriale vor fi clasificate în conformitate cu ediţia a 12-a a LOC; nu vor fi reclasificate desenele şi/sau modelele industriale: incluse în cererile cu data de depozit anterior datei de 01.01.2019 și la reînnoirea înregistrării desenelor şi/sau modelelor industriale.

De asemenea, în conformitate cu recomandările Comitetului de experţi al Uniunii Speciale referitor la Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale, AGEPI va introduce abrevierea „LOC(12)” în documentele expediate, materialele publicate şi în certificatele de înregistrare a Desenelor şi Modelelor Industriale.

Informaţia detaliată referitoare la modificările în Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC) este prezentată pe adresa:

http://www.wipo.int/classifications/en/news/locarno/2018/news_0002.html