2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

O nouă ediţie a Clasificării Internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)

15.11.2022

Prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 147 din 4 noiembrie 2022 cu privire la aplicarea ediţiei a 9-a a Clasificării de la Viena, emis în temeiul deciziei Comitetului de experţi al Uniunii de la Viena privind clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor (adoptată în cadrul sesiunii a 8-a din 1-3 februarie 2021), se pune în aplicare ediția a 9-a a Clasificării de la Viena.

Conform punctului 1 al Ordinului:

a) în toate cererile de înregistrare a mărcilor cu data de depozit de 01.01.2023 sau posterioară acestei date, elementele figurative vor fi clasificate în conformitate cu ediţia a 9-a a Clasificării de la Viena;

b) nu vor fi  reclasificate elementele figurative:

  • incluse în cererile cu data de depozit anterioară datei de 01.01.2023;
  • la reînnoirea înregistrării mărcilor;

c)  în conformitate cu recomandările Comitetului de Experţi al Uniunii de la Viena, AGEPI va introduce abrevierea „CFE(9)” pentru elementele figurative  în documentele expediate, materialele publicate şi în certificatele de înregistrare a mărcilor. 

Informaţia detaliată referitor la Clasificarea de la Viena în scopul înregistrării mărcilor este prezentata pe adresa https://nivilo.wipo.int/vienna9/index.htm?lang=EN, de asemenea, informația privind modificările incluse poate fi accesată pe adresa

https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en/project/VC009.