2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Modificări la Regulamentul comun de executare a Aranjamentului de la Madrid

22.11.2018

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță că pe 1 februarie 2019 vor intra în vigoare unele modificări referitoare la Regulamentul comun de executare a Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor și a Protocolului referitor la Aranjament (Regulamentul comun) .

Modificările constau în introducerea posibilităților de:

  • Divizare a înregistrării internaționale în ceea ce privește  o parte contractantă desemnată (reg. 27bis);
  • Fuzionare a înregistrărilor internaționale (reg. 27ter), atât în cazul înscrierii cesiunilor parțiale, cât și în cazul înregistrărilor internaționale divizate.

Totodată, pentru asigurarea aplicării noilor reguli 27bis și 27ter, au fost operate următoarele modificări:

  • A fost ajustat textul regulei 22(2)(b) din Regulamentul comun pentru a reglementa aplicarea prevederilor cu referire la anularea înregistrărilor internaționale în cazul înregistrărilor internaționale divizionare;
  • A fost introdusă o nouă regulă 40(6) în Regulamentul comun care se referă la posibilitatea parții contractante de a notifica înainte de data la care noile reguli 27bis (1) și 27ter (2) (a) intră în vigoare sau înainte de data la care devine parte contractantă la  Protocolul de la Madrid, faptul că noile reguli  27bis (1) și/sau 27ter (2) (a) din Regulamentul comun nu sunt compatibile cu legislația națională sau regională aplicabilă, după caz;
  • A fost introdusă o nouă taxă de 177 CHF pentru divizarea înregistrării internaționale (p. 7.7 din Baremul taxelor aplicabile cererilor de înregistrare internațională a mărcilor).

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor menționate, vor fi introduse și următoarele formulare:

  • MM22-cerere de divizare a înregistrării internaționale
  • MM23-cererea de fuziune a înregistrărilor internaționale care rezultă din înscrierea unei/unor cesiuni parțiale
  • MM24-cererea de fuziune a înregistrării internaționale care rezultă din înscrierea unei/unor divizări.