2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Lansarea Hărții interactive a produselor tradiționale din Republica Moldova

24.09.2019

Pe data de 24 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a fost lansată Harta interactivă a produselor tradiționale din Republica Moldova (http://harta-ig.agepi.gov.md).

La eveniment au fost prezenți Directorul general interimar Andrei Popa, care a prezentat harta interactivă, producătorii de produse tradiționale cu indicații geografice protejate sau cu potențial de a fi protejate, experții naționali care au participat la elaborarea hărții interactive și reprezentanții instituțiilor partenere.

AGEPI este unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie juridică indicaţiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) şi specialităţilor tradiţionale garantate (STG). Totodată, instituția depune eforturi semnificative pentru consolidarea și promovarea acestora pe plan național și internațional.

Harta interactivă pentru produsele tradiționale din Republica Moldova (www.harta-ig.agepi.gov.md/) reprezintă unul dintre produsele finale ale proiectului UE,  care vine să asigure sustenabilitatea și continuitatea rezultatelor obținute în promovarea sistemului de IG.

Elaborarea Hărții interactive a fost identificată ca o oportunitate de promovare a  produselor tradiționale din Republica Moldova. Aceasta este un instrument util prin intermediul căruia orice persoană interesată, inclusiv turiști naționali și străini, vor avea posibilitatea de a ne explora țara și de a se informa despre produsele tradiționale din diferite regiuni ale acesteia.

Harta interactivă are 2 secțiuni de bază:

  • Harta potenţialelor indicații geografice;
  • Harta indicațiilor geografice protejate.

Harta potenţialelor indicații geografice include informații despre produsele tradiționale care ar putea să beneficieze de protecție prin indicație geografică protejată (IGP), denumire de origine protejată (DOP) sau în calitate de  STG.

Harta indicațiilor geografice protejate include informația referitoare la indicațiile geografice și denumirile de origine autohtone protejate. În prezent sunt 10 asemenea denumiri.

Harta interactivă conține informații detaliate despre produse, datele de contact ale producătorilor sau asociațiilor de producători. Totodată, Harta permite căutarea informației în conformitate cu anumite criterii (unități administrativ-teritoriale, categorii de produse etc.).

Această hartă poate fi utilizată cu ușurință de agențiile de turism pentru stabilirea sau completarea traseelor gastronomice sau de orice persoană care are un oaspete special de peste hotarele țării și care vrea să-l impresioneze cu produsele tradiționale unice, ce caracterizează o anumită localitate sau zonă din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului de lansare, Directorul general interimar Andrei Popa a venit cu un îndemn către producători, meșteri populari, jurnaliști, agenții de turism, administrațiile publice locale, membrii organizațiilor neguvernamentale (organizatori de festivaluri și altor evenimente de acest gen) și toți cei interesați, să contribuie la completarea și dezvoltarea acestui instrument de promovare.

Pentru aceasta este necesară autentificarea pe site-ul www.harta-ig.agepi.gov.md, iar ca urmare va apărea Cartela de identificare a produselor cu potențial de a fi protejate drept indicație geografică. Cartela de identificare a produselor cuprinde informaţii succinte, inclusiv denumirea produsului, entitatea economică producătoare, adresa şi datele de contact, date privind zona de localizare şi de producție, calitatea produsului în ceea ce privește gustul, aroma, textura, aspectul (culoarea, dimensiunea), metoda de fabricare, legătura cu factorii geografici (sol, caracteristici climatice), istoria, tradiția de producere și fotografia produsului.   

„Ne propunem pentru viitor să elaborăm și o aplicație mobilă cu această hartă, iar dacă aveți alte sugestii pentru completarea sau perfecționarea celei existente, noi suntem deschiși să implementăm orice idee constructivă. Vă rugăm să transmiteți toate propunerile pe office@agepi.gov.md”, a precizat Andrei Popa.

În cadrul evenimentului de lansare, invitații prezenți au avut ocazia să deguste unele produse cu indicații geografice, având posibilitatea să se convingă de unicitatea și capacitatea acestora de a deveni cartea de vizită a Republicii Moldova.

De menționat că, în perioada 2017-2018, AGEPI a beneficiat de un proiect finanțat de UE, axat pe consolidarea sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova, inclusiv fortificarea sistemului indicațiilor geografice.

Astfel, în cadrul proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în Republica Moldova”, cu implicarea experților europeni, au fost realizate o serie de acțiuni destinate tuturor actorilor din acest domeniu, atât la nivel de instituții statale implicate în înregistrarea, protecția și controlul respectării indicațiilor geografice, cât și la nivel de producători de produse cu potențial de a beneficia de IG.

Printre cele mai importante se regăsesc următoarele:

  • Ghidul practic pentru identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate  sub Indicații Geografice Protejate, Denumiri de Origine Protejate sau recunoscute în calitate de Specialități Tradiționale Garantate în Republica Moldova,
  • Studiul privind identificarea produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit pasibile înregistrării în calitate de Indicații Geografice, Denumiri de Origine și Specialități Tradiționale Garantate în Republica Moldova,  (http://agepi.gov.md/sites/default/files/2019/08/Studiu_potentiale_IG.pdf)
  • Suport în crearea a 5 asociații de producători și asistență la elaborarea caietelor de sarcini și a altor documente relevante pentru înregistrare a 6 produse tradiționale moldovenești drept IG.

De asemenea, a fost organizată o campanie de informare și promovare a sistemului IG și beneficiilor acestuia destinată producătorilor, dar și consumatorilor de produse cu indicații geografice protejate.