2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Intrunirea membrilor Comitetelor permanente ale OMPI

07.04.2010

In scopul eficientizarii activitatii OMPI, delegatii tarilor membre si reprezentantii organizatiilor interguvernamentale si neguvernamentale participa in calitate de membri sau, respectiv, observatori acreditati la lucrarile Comitetelor permanente ale OMPI care se vor desfasura in perioada aprilie-mai curent:

I. Comitetul permanent pentru dreptul marcilor, desenelor si modelelor industriale, indicatiilor geografice (sesiunea a XXIII-a, Geneva, 19-22 aprilie 2010). In cadrul sesiunii curente, membrii Comitetului permanent vor aborda subiecte de interes sporit, inclusiv pentru Republica Moldova, tara membra a OMPI:

  • Tipurile de marci si procedurile de opozitie in materie de marci;
  • Domenii de convergenta in legislatia si practica protectiei desenelor si modelelor industriale;
  • Aspectele tehnice si procedurale de inregistrare a marcilor de certificare si colective;
  • Protectia denumirilor oficiale ale statelor;
  • Protectia indicatiilor geografice.

O atentie deosebita va fi acordata examinarii rezultatelor Chestionarului OMPI cu privire la procedura de inregistrare a desenelor si modelelor industriale in conformitate cu Aranjamentul de la Haga.

Detalii despre documentele discutate in cadrul sesiunii curente: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19685

II. Comitetul pentru dezvoltare si proprietate intelectuala (sesiunea a V-a, Geneva, 26-30 aprilie 2010). Programul sesiunii curente prevede discutarea urmatoarelor probleme:

  • Raportul Directorului general OMPI cu privire la punerea in aplicare a Planului de actiuni pentru implementarea Agendei pentru Dezvoltare a OMPI;
  • Dezbateri privind mecanismele de coordonare, monitorizare, evaluare si raportare;
  • Revizuirea programului de lucru pentru punerea in aplicare a recomandarilor adoptate;
  • Bilantul realizarilor privind implementarea recomandarilor incluse in Agenda pentru Dezvoltare a OMPI.

Detalii despre documentele discutate in cadrul sesiunii curente: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_5/cdip_5_1_prov_2.pdf

III. Comitetul interguvernamental privind proprietatea intelectuala, resursele genetice, cunostintele traditionale si folclorul (sesiunea a XVI-a, Geneva, 3-7 mai 2010).

Statele membre vor delibera asupra unor subiecte de importanta majora in domeniul proprietatii intelectuale, in particular: identificarea unor instrumente eficiente care ar reglementa protectia resurselor genetice, cunostintelor traditionale si folclorului la nivel international, transparenta obiectivelor revizuite si accesibilitatea masurilor de protectie a cunostintelor traditionale si folclorului, acreditarea la OMPI a unor comunitati indigene si locale, care vor participa la lucrarile Comitetului Interguvernamental in baza resurselor disponibile din Fondul de donatii voluntare al OMPI, utilizarea acestuia, constituirea Consiliului consultativ de examinare a Fondului etc.

Detalii: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20162