2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Inovațiile și tehnologiile noi – surse pentru dezvoltarea competitivității IMM

06.10.2014

„Inovațiile si tehnologiile noi – surse de sporire a competitivității IMM” a fost tema comunicării AGEPI prezentată în cadrul Panelului 3 „Inovare si competitivitate” al Conferinței Internaționale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii „IMM – calea spre performanța europeană”, care a avut loc la 2 octombrie 2014, în incinta Palatului Republicii.

La lucrările acestui Panel au participat reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, specialiști din cadrul ODIMM, AGEPI, proiectelor internaționale care susțin dezvoltarea sectorului IMM în țara noastră.

Agenda panelului a inclus 3 comunicări, prezentate  de dna Iulia IABANJI, Director general ODIMM, dl Aurel CASIAN, Directorul Unității de implementare a proiectului Ameliorarea Competitivității al Băncii Mondiale, dna Svetlana MUNTEANU, vicedirector general AGEPI, precum și 2 istorii de succes,  prezentate de dl Ştefan SANDIC, fondator SRL „Făguraş de Aur” și dna Natalia BOLOHAN, fondator SRL „Benado-Prim”.

Lucrările Panelului 3 al Conferinței Internaționale au fost moderate  de dna Lilia PALII, Secretar de Stat,  Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

 „Încercăm să promovăm bunurile și serviciile pe piața europeană, care este deja una matura si cu o putere mare de cumpărare. Astfel, proprietatea intelectuala ne poate oferi  șansa de a pătrunde pe aceasta piața și de a obține performanțe”, a mentionat dna Palii. 

In luarea sa de cuvânt, dna Svetlana Munteanu a adus felicitări organizatorilor pentru ideea de a aborda tematica inovării – și anume, a sporirii competitivității prin inovare și prin utilizarea potențialului  proprietății intelectuale (PI) pentru dezvoltarea IMM.

 „Atât Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”,  cât și alte documente de politici,  stabilesc drept o prioritate pentru îmbunătățirea competitivității economiei naționale, calea de dezvoltare inovațională și această cale, în epoca contemporană, nu are alternativa. Produsele intelectuale, informaţia şi cunoştinţele, potenţialul spiritual, ştiinţific şi cultural al societăţii contemporane sunt forţa motrice a dezvoltării durabile şi determină competitivitatea economică. În era globalizării şi a concurenţei internaţionale, potenţialul proprietăţii intelectuale de a genera venituri este la fel de important ca accesul la resurse sau ca posibilitatea de a dispune de o bază industrială”, a subliniat dna Munteanu.

Totodata, in comunicarea sa, dna Svetlana Munteanu a menționat că invențiile și tehnologiile noi reprezintă instrumente forte de sporire a competitivității IMM. Totodată, datele statistice arată că IMM-urile din Republica Moldova nu sunt foarte active la capitolul brevetarea invențiilor. În schimb ele pot utiliza cu succes informația  despre invenții, despre soluțiile tehnice noi cu referire la diverse produse sau procedee, accesând bazele de date din domeniul invențiilor. Informația de brevet este importantă pentru IMM deoarece:

  • Este o sursa unică de informație  tehnică pentru planificarea strategică a dezvoltării afacerii companiei. IMM pot afla despre nivelul de dezvoltare  a științei și tehnicii din domeniului interesat  înainte ca produsele inovative sa apara pe piață;
  • Permite IMM să identifice soluții de alternativă  pentru  a fi în pas cu  dezvoltarea tehnologică din lume;
  • Din punct de vedere comercial, permite IMM de a-și găsi parteneri, de a fi la curent cu activitatea concurenților etc. și nu în ultimul rând - de a evita probleme de încălcare a dreptului de brevet.

Participanții la panel au fost informați despre informațiile tehnice care se conțin în bazele de date în domeniul brevetelor. Astfel, în aceste baze de date se regăsesc 80-90% din informațiile tehnice noi,  dintre care peste 90% din brevete se referă la dezvoltarea de produse, îmbunătățiri sau metode de producție, iar aproximativ 50% din procesele de producere a produselor sunt cunoscute și au fost deja elaborate. Această informație poate ajută  IMM să evite cheltuielile nerezonabile și încălcarea drepturilor terților, totodată permite să utilizeze liber invențiile care nu sunt protejate printr-un drept exclusiv.

Astfel, în scopul documentarii, orice persoană interesată, poate accesa gratuit, pe pagina web AGEPI, baza de date «Invenții» http://www.db.agepi.gov.md , precum  și alte  baze de date internaționale în domeniul brevetelor, in care vor găsi soluții tehnice noi din domeniul în care activează, inclusiv :  http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp;

http://www.epoline.org/portal/public/registerplus;

http://ep.espacenet.com/ ; www.patentstorm.us/;

www.uspto.gov/patft/;

 www.google.com/patents etc.

Dna Svetlana Munteanu a adus, de asemenea, la cunoștința celor prezenți la panel informația privind facilitățile oferite de către AGEPI întreprinderilor mici și mijlocii în procesul solicitării protecției asupra obiectelor de proprietate intelectuală, precum și posibilitatea IMM de a beneficia, gratuit, de serviciul de prediagnoză a proprietății intelectuale oferit de către specialiștii AGEPI.

Totodată, AGEPI a diseminat  IMM-urilor participante la Conferință câte un set de  materiale de informare în domeniul proprietății intelectuale (mape, broșuri, pliante).

Sursa foto ODIMM.

AtaşamentMărime
PDF icon Agenda-Conferinta-IMM-2014.pdf278.8 KB