2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Gestiunea colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, discutată în cadrul unui seminar la Chișinău

15.06.2016

Reprezentanți ai organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți din România, Ungaria, Slovenia și Republica Moldova, interpreţi, precum şi reprezentanți ai autorităților publice naționale cu responsabilități în domeniu s-au adunat, pe 14 iunie 2016, în cadrul unui seminar cu genericul „Gestiunea colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova”. 

Evenimentul a fost organizat de Agenția de  Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) în cooperare cu Consiliul Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă a Drepturilor Artiştilor Interpreţi (SCAPR). 

În deschiderea seminarului, directorul general AGEPI, Octavian Apostol a mulțumit CREDIDAM și SCAPR pentru asistența acordată în vederea organizării acestui eveniment la Chișinău.

De asemenea, Octavian Apostol a menționat că prin desfășurarea acestui seminar se dorește preluarea celor mai bune practici europene în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor și a drepturilor conexe şi în domeniul cooperării dintre autoritățile publice cu organizațiile de gestiune colectivă în domeniu.

Obiectivul primordial al AGEPI în acest domeniu este de a asigura transparența în procesul de colectare și repartizare în termen a remunerațiilor tuturor  titularilor de drepturi, a subliniat directorul general AGEPI.

Prezent la eveniment, Ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurcă, a accentuat faptul că Republica Moldova, este o țară creativă, o țară care produce talente, în special, în industria muzicală. Prin urmare, Republica Moldova are nevoie de asistența celor cu mai multă experiență în domeniul gestiunii drepturilor intelectuale pentru a recompensa așa cum se cuvine această creativitate, a precizat Marius Lazurcă.

Seminarul a fost moderat de directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa. Evenimentul a continuat cu un șir de rapoarte privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor; interdependența dintre autoritatea publică și organizațiile de gestiune colectivă, precum și despre realizările și provocările din perspectiva autorităților publice în Republica Moldova și România.

Despre realizări și provocări în acest domeniu au vorbit și reprezentanții OGC-urilor din Republica Moldova.

Participanții la seminar s-au implicat activ la discuții. Artiștii s-au arătat interesați în special de modalitățile de implicare a interpreților în procesul decizional, precum și de aspectele practice privind colectarea și distribuirea remunerațiilor de autor – ce ar trebui de întreprins la nivel național și internațional.

De asemenea, interpreții au remarcat faptul că în ultima perioadă se observă o îmbunătățire în ceea ce privește deblocarea sistemului gestiunii colective în Republica Moldova, iar aceste schimbări se datorează în primul rând măsurilor întreprinse de AGEPI. Totodată, persistă necesitatea consolidării acestui domeniu, prin implementarea unui sistem automatizat de evidență a remunerațiilor colectate de către toate OGC-urile pentru a asigura transparență.

În final, experții europeni au menționat că este necesar să se facă tot posibilul pentru a micșora perioada reținerii remunerațiilor și ca acestea să fie transferate titularilor de drept în termene cât mai scurte. Trebuie să fie găsită calea juridică pentru a achita remunerațiile tuturor categoriilor de drepturi de autor și drepturi conexe fără a aduce prejudicii economice intereselor legitime ale interpreților. Părțile implicate în acest proces ar trebui să conștientizeze faptul că nu concurența dintre OGC-uri aduce bani ci cooperarea, au adăugat experții europeni. Ei au recomandat  AGEPI să mai organizeze un asemenea eveniment pentru a-și împărtăși din experiența acumulată, precum și pentru a puncta progresele obținute urmare acestui seminar.

Pe de altă parte, participanții și-au exprimat speranța ca practicile europene prezentate în cadrul seminarului să fie implementate și în Republica Moldova, astfel, încât să existe un sistem funcțional în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor și drepturilor conexe.