2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost publicat Raportul de monitorizare a pieței proprietății industriale pentru anul 2019

19.06.2020

Raportul de monitorizare a pieței proprietății industriale pentru anul 2019 a fost elaborat în corespundere cu prevederile pct. 1.5.1. al Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 375/2018.

Acest Raport trasează principalele tendințe ale evoluției pieței proprietății industriale (PI) reflectate prin prisma indicatorilor statistici: obiecte de proprietate industrială (OPI) menținute în vigoare, categorii de titulari de drepturi, domenii de interes și originea geografică a obiectelor protejate.

Majoritatea indicatorilor statistici prezentați în prezentul Raport sunt compatibili cu indicatorii utilizați pe plan mondial de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) și statele ei membre.

Informațiile prezentate pot servi la estimarea potențialului competitiv și inovațional sub aspect național, sectorial și instituțional, prognozarea pieței interne în baza comportamentului corporativ de promovare a produselor, serviciilor și tehnologiilor noi.

Ținând cont de complexitatea domeniului de proprietate industrială, Raportul este structurat pe următoarele segmente ale pieței:

  • invenții (protejate prin brevet de invenție și brevet de invenție de scurtă durată);
  • modele de utilitate;
  • soiuri de plante;
  • mărci;
  • desene și modele industriale.

Sursele informaționale, utilizate la elaborarea Raportului, sunt bazele de date OPI deținute de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și datele statistice ale Organizației Eurasiatice de Brevete.

Raportul poate fi consultat la următoarea adresă: http://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2020/06/rmp_opi_2019.pdf