2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Formarea cadrelor in domeniul PI

14.11.2007

In baza licentei eliberate de Camera de Licentiere a Republicii Moldova, AGEPI organizeaza periodic cursuri de instruire a cadrelor in domeniul protectiei proprietatii intelectuale (PPI) si evaluarii proprietatii intelectuale (EPI). In prezent se desfasoara etapa ordinara a cursurilor de PPI.

Pe parcursul a 11 saptamani, sunt studiate obiectele de proprietate intelectuala, procedura de examinare si inregistrare a acestora, modalitatile de protectie juridica a OPI s.a. Disciplinele sunt predate de specialisti calificati ce activeaza in cadrul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala. Instruirea are loc in limbile romana si rusa, in baza contractului incheiat intre AGEPI si solicitant, cu conditia achitarii taxei. Inscrierea se efectueaza permanent, desfasurarea cursurilor incepand dupa completarea grupului. Prelegerile sunt tinute de 3 ori pe saptamana, intre orele 13.00-16.30.

Cursurile se finiseaza cu un examen, absolventii obtinand calificarea profesionala de „Consilier in proprietate intelectuala” sau “Specialist in evaluarea proprietatii intelectuale”, confirmata de certificatul aprobat de Ministerul Educatiei si Tineretului al RM. Ulterior, detinatorii calificarii respective au posibilitatea de a activa la intreprinderile, organizatiile si institutiile Republicii Moldova, asigurand interactiunea dintre AGEPI, pe de o parte, si autori, solicitanti, detinatori ai titlurilor de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala, pe de alta parte.

Din anul 1998 pana in prezent cursurile au fost absolvite de peste 200 de persoane.

Detalii la tel: 400-593, 400-635.