2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Evolutiile sistemului national de proprietate intelectuala in anul 2008

27.02.2009

In perioada 16-25 februarie curent la AGEPI s-au desfasurat sedintele de bilant (pe departamente), in cadrul carora au fost prezentate in linii generale cele mai importante realizari ale Agentiei in anul 2008 fiind schitate directiile si sarcinile principale ale AGEPI pentru anul 2009.

In diapazonul impunator al activitatilor AGEPI, pe primul plan s-au inscris procedurile de examinare a cererilor si acordare a protectiei juridice pentru obiectele de proprietate intelectuala (OPI), examinarea si inregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuala, actualizarea statutului juridic al obiectelor protejate, examinarea litigiilor aparute in procesul examinarii si valorificarii OPI, efectuarea controalelor in scopul aprecierii legalitatii in procesul de valorificare a operelor protejate de dreptul de autor si drepturile conexe, consolidarea cadrului normativ-legislativ etc.

Astfel, in anul 2008 la AGEPI au fost depuse 7922 cereri de inregistrare a OPI, dintre care 331 de cereri de inregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe si 7591 de cereri de inregistrare a obiectelor de proprietate industriala. Dintre acestea de la urma, 2017 (27%) cereri provin de la solicitanti nationali, iar 5574 (73%) – de la solicitanti straini. Cele mai solicitate OPI raman a fi marcile – 6808 cereri, dintre care 1581 de la solicitanti nationali si 5227 de la cei straini, urmeaza desenele si modelele industriale ale caror indicatori constituie, corespunzator, 384 de cereri – 72 de la solicitanti nationali si 312 de la cei straini, denumirile de origine – 7 cereri de la solicitanti straini, inventiile – 292 cereri (272 de la solicitanti nationali, 20 de la cei straini), dintre care 16 cereri prin procedura Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor), brevete de scurta durata – 45 de cereri, modele de utilitate – 23 de cereri si soiuri de plante – 32 de cereri (majoritatea absoluta de la solicitanti nationali).

Ca si pana acum, numarul impunator al cererilor depuse de solicitantii straini pentru unele OPI denota interesul acestora fata de piata Republicii Moldova, aflata in proces de evolutie. In ultimii ani ponderea cererilor depuse de solicitantii nationali creste si ea treptat si in 2008 a constituit 27%, fapt care atesta acea crestere dezirabila a activitatii economice a intreprinzatorilor autohtoni.

Numarul cererilor de brevet de inventie depuse de solicitantii nationali a crescut in cei 16 ani de la fondarea Agentiei (1993-2008) in mod constant si constituie la ora actuala cumulat 5136 de cereri. Pe parcursul anilor 1993-2008 la AGEPI au fost depuse 75817 cereri de inregistrare a marcilor, 7051 de cereri de inregistrare a desenelor/modelelor industriale, 268 de cereri pentru modele de utilitate, 833 de cereri pentru denumiri de origine, 219 cereri pentru soiuri de plante, 2471 de cereri pentru obiecte protejate de dreptul de autor si drepturile conexe etc. Dupa cum am mentionat, incepand cu anul 2008, conform noii legislatii au inceput sa fie depuse cereri de brevete de scurta durata (45 de cereri).

In urma examinarii cererilor, in anul 2008 au fost eliberate 2478 de titluri de protectie. 1774 din ele se refera la marci, 250 – la brevete, 12 – la soiuri de plante, 24 – la modele de utilitate, 88 – la desene/modele industriale, 330 – la opere protejate prin drepturile de autor si conexe.

La 1 ianuarie 2009 pe teritoriul Republicii Moldova erau valabile circa 45000 de marci internationale inregistrate prin procedura Aranjamentului de la Madrid, circa 3400 de inregistrari ale modelelor si desenelor industriale prin procedura Aranjamentului de la Haga, circa 800 de denumiri de origine inregistrate prin procedura Aranjamentului de la Lisabona, circa 1000 de brevete nationale si 2300 brevete eurasiatice.

Ca si in anii precedenti, cele mai active institutii universitare in domeniul brevetarii inventiilor au fost: USM, UTM, USMF „N. Testemitanu” etc. Din cadrul Academiei de Stiinte a Moldovei s-au evidentiat: Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor (19 cereri si 14 brevete), Institutul de Fizica Aplicata (18 cereri si 18 brevete); Institutul de Chimie (13 cereri si 10 brevete), Institutul de Inginerie Electronica si Tehnologii Industriale (12 cereri si 6 brevete), Institutul de Energetica (9 cereri si 1 brevet), Institutul de Microbiologie si Biotehnologie (7 cereri si 7 brevete).

Pe an ce trece, creste interesul agentilor economici fata de preluarea, in baza contractelor de licenta sau cesiune, a drepturilor de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuala protejate legal pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, in perioada anului 2008 la AGEPI au fost inregistrate 154 de contracte, inclusiv 134 - de cesiune si 17 - de licenta. De asemenea, in aceasta perioada au fost inregistrate 2 contracte de franchising si 1 contract de gaj al drepturilor asupra obiectelor de PI.

In anul de bilant, in vederea realizarii eficiente a prevederilor legislatiei din domeniul drepturilor de autor si conexe, AGEPI a continuat cu perseverenta controalele privind legalitatea valorificarii exemplarelor de opere sau fonograme pe teritoriul Republicii Moldova. Ca urmare acestor controale, au fost intocmite si transmise instantelor judecatoresti 138 de rapoarte de expertiza (105 – pe cauze administrative si 33 – penale) si 94 de procese-verbale. Concomitent, au fost ridicate 3016 exemplare de opere sau fonograme presupuse a fi contrafacute, inclusiv DVD-uri, CD-uri, VCD-uri, VHS-uri, MC-uri si HDD-uri.

In scopul asigurarii unei comercializari legale a operelor audiovizuale si a fonogramelor inregistrate pe compact discuri, casete audio-video, au fost eliberate 936684 marcaje de control.

Anul 2008 se caracterizeaza prin schimbari importante in domeniul legislatiei de proprietate intelectuala. Necesitatea ajustarii normelor de protectie a proprietatii intelectuale la standardele Uniunii Europene, prevazuta in Planul de Actiuni RM-UE, si a lichidarii decalajului dintre prevederile legilor vechi si starea de lucruri care s-a format in perioada aplicarii acestor acte legislative a condus la elaborarea de catre AGEPI si adoptarea in ultimii doi ani a 6 proiecte noi de legi in domeniul PI: Legea privind protectia desenelor si modelelor industriale, Legea privind protectia marcilor, Legea privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate, Legea privind protectia inventiilor, Legea privind protectia soiurilor de plante. Legea privind drepturile de autor si conexe urmeaza sa fie adoptata in anul curent.

Legea privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate este inedita pentru Republica Moldova. Punerea ei in aplicare va crea conditiile pentru accesul produselor autohtone marcate cu aceste OPI pe piata comunitara, dar si va contribui la realizarea unui sir de strategii adoptate de Guvernul Republicii Moldova.

Pentru prima data in legislatia nationala sunt formulate prevederi referitoare la protectia inventiei prin brevet de scurta durata. Principalele avantaje ale protectiei prin acest brevet constau in examinarea simplificata si rapida, cerinte mai mici fata de activitatea inventiva (comparativ cu brevetele traditionale), cheltuieli mai mici pentru obtinerea protectiei.

AGEPI a efectuat monitorizarea activitatii organizatiilor de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in ceea ce priveste modul de colectare si repartizare a remuneratiei de autor acumulata in baza licentelor eliberate beneficiarilor, supravegherea respectarii legislatiei de catre aceste organisme, acordarea consultantei in vederea valorificarii operelor in tara sau in strainatate, intocmirea contractelor la solicitarea autorilor, titularilor de drepturi sau utilizatorilor.

In conformitate cu prevederile articolului 108 lit. g) al Codului cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova, care se refera la inregistrarea rezultatelor cercetarilor stiintifice ale organizatiilor din sfera stiintei si inovarii, in anul de bilant Grupul comun de lucru AGEPI-ASM a definitivat proiectul Regulamentului cu privire la inregistrarea si evidenta de stat a rezultatelor activitatii de cercetare stiintifica. Receptionarea si examinarea fiselor informative ale rapoartelor stiintifice in conformitate cu Lista programelor/proiectelor din sfera stiintei si inovarii, finantate de la bugetul de stat, a condus la examinarea si inregistrarea pe parcursul anului 2008 la AGEPI a 54 de fise informative ale rapoartelor stiintifice. Totodata, AGEPI a editat Indexul „Rapoarte de cercetare din sfera stiintei si inovarii. Culegere de rezumate” (2005-2007), vol. 1, precum si completeaza in permanenta BD „Rezultate Stiintifice”.