2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ediţia a 14-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC)

15.11.2022

Prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 149 din 4 noiembrie 2022 cu privire la aplicarea ediţiei a 14-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale, emis în temeiul deciziei Comitetului de experţi al Uniunii Speciale (adoptată în cadrul sesiunii a 15-a din 24 - 28 ianuarie 2022), începând cu 1 ianuarie 2023, se pune în aplicare ediţia a 14-a a Clasificării Internaţionale a Desenelor şi Modelelor Industriale (LOC).

Conform punctului 1 al Ordinului:

a) pentru toate cererile de înregistrare a desenelor și/sau modelelor industriale cu data de depozit de 01.01.2023 sau posterioară acestei date, desenele şi/sau modelele industriale vor fi clasificate în conformitate cu ediţia a 14-a a LOC;

b) nu vor fi  reclasificate desenele şi/sau modelele industriale:

  • incluse în cererile cu data de depozit anterioară datei de 01.01.2023;
  • la reînnoirea înregistrării desenelor şi/sau modelelor industriale;

c)  în conformitate cu recomandările Comitetului de experţi al Uniunii Speciale referitoare la Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale, AGEPI va utiliza abrevierea „LOC(14)” în documentele expediate, materialele publicate şi în certificatele de înregistrare a desenelor şi/sau modelelor industriale.

Informaţia detaliată referitoare la modificările în Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale este prezentată pe adresa:

https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0024.html .