2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 3 mărci

14.09.2022

Pe 14 septembrie, în format online, a avut loc ședința Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial. Ședința a fost prezidată de către președintele Comisiei dl Eugeniu Rusu, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

În rezultatul examinării, s-a decis acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în mărcile:

Domeniul de activitate ale solicitanților permisiunii se referă la carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate, produse de cofetărie, fructe şi legume, băuturi şi băuturi alcoolice (cu excepția berii), organizarea de călătorii, servicii de alimentație publică, servicii de cazare temporară, instruiri privind evidența contabilă, etc.

În conformitate cu legislația în vigoare, mărcile, desenele și modelele industriale care conţin denumirea oficială sau istorică a statului pot fi înregistrate numai cu acceptul Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, a cărei activitate este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 8/2022.