2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Delegația Republicii Moldova a participat la o Conferință Internațională dedicată luptei împotriva contrafacerii și pirateriei

29.07.2022

În perioada 25-28 iulie 2022 la Batumi, Georgia, au avut loc un șir de evenimente dedicate contracarării fenomenului de contrafacere și piraterie, printre care Conferința anuală internațională cu genericul ,,Georgia împotriva contrafacerii și pirateriei”. Conferința a fost organizată de către Centrul Național de Proprietate Intelectuală a Georgiei (SAKPATENTI) în colaborare cu Departamentul de Comerț al SUA în cadrul Programului de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP).

La eveniment au participat reprezentanți ai țărilor Europei de Est, țărilor vecine din regiunea Mării Negre și Asia Centrală (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Ucraina, Uzbekistan, România, Tadjikistan, Turcia și Turkmenistan), reprezentanți de rang înalt ai organizațiilor internaționale (Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală, Organizația Mondială a Vămilor),  precum și reprezentanți din sectorul privat și ai organizațiilor obștești georgiene. 

În cuvântul de deschidere, Manana Pruidze, Președinte Interimar SAKPATENTI, a subliniat importanța dialogului dintre sectorul public și privat în ceea ce privește apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, schimbului de experiență între aceștia și discuțiilor comune privind provocările existente și căile de soluționare ale acestora. La fel, a menționat despre necesitatea unei cooperări mai strânse între diferite instituții cu atribuții în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, or fenomenul de contrafacere și piraterie afectează grav economia, ecologia, securitatea, bunăstarea și chiar sănătatea oamenilor.

De asemenea, au fost discutate mecanismele de combatere a contrafacerii și pirateriei în câteva dimensiuni, în special, provocările din industria farmaceutică și metodele de trasabilitate a medicamentelor, precum și metodele de soluționare a problemelor din industria auto și textilă, cum ar fi evidența produselor la import/export. Datorită formatului Conferinței, participanții au avut posibilitatea de a învăța despre metodele moderne și experiențele practice privind asigurarea drepturilor de PI la nivel național, regional și internațional. În același context au fost abordate problemele cu care se confruntă societatea în domeniul securității economice și sănătății populației, precum și practici interne de protecție a brandurilor și exemple concrete de combatere a contrafacerii acestora. 

La eveniment, Repubica Moldova a fost reprezentată de o delegație condusă de Eugeniu Rusu, Director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), șef al delegației, dna Tatiana Nasirov, specialistă superioară, Secția tehnologii informaționale, dna Ludmila Revun, specialistă superioară Secția asistență juridică și înregistrare contracte, dna Galina Sibova, specialistă principală Secția relații internaționale și dna Mariana Manoli, inspector principal, Serviciul pentru Protecția Proprietății Intelectuale din cadrul Serviciului Vamal al RM.

În cadrul Conferinței, Directorul general al AGEPI a prezentat raportul de țară privind provocările sistemului național de PI, evoluțiile recente în materia asigurării respectării drepturilor de PI, precum și rolul titularilor în combaterea încălcării drepturilor de PI ce le aparțin. Participarea la eveniment a reprezentat un bun prilej pentru familiarizarea cu cele mai noi evoluții în domeniul asigurării respectării drepturilor de PI la nivel european și totodată a oferit posibilitatea împărtășirii provocărilor din ultimii ani cu care s-a confruntat Republica Moldova în acest domeniu afectat în mare parte de pandemia COVID și războiul din Ucraina.

În același context, la 27 iulie a avut loc o întâlnire a reprezentanților Oficiilor de proprietate intelectuală și celor din sistemul vamal din spațiul Europei de Est și Caucazului, iar la 28 iulie a avut loc ”Forumul Trans-Caspian de Proprietate Intelectuală” ce a avut drept scop elaborarea unui plan în vederea cooperării viitoare împotriva fenomenului contrafacerii.  

De menționat că, Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu, a avut și o reuniune bilaterală cu dna Manana Pruidze, Președinte Interimar al Sakpatenti, în cadrul căreia au fost discutate eforturile continue în vederea cooperării dintre AGEPI și Sakpatenti, în special, cu scopul sensibilizării populației ambelor țări cu privire la efectele negative ale fenomenelor de contrafacere și piraterie.