2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Delegația Oficiului de Brevete din Israel, în vizită de lucru la AGEPI

19.01.2016

În perioada 18 – 19 ianuarie 2016, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc vizita de lucru a delegaţiei Oficiului de Brevete din Israel (ILPO).

Scopul vizitei a fost consolidarea relaţiilor de cooperare moldo-israeliene în domeniul proprietăţii intelectuale şi realizarea unui schimb de experienţă privind administrarea sistemului de protecție a designului industrial.

Din delegatia israeliană au făcut parte Asa Kling, directorul Oficiului de Brevete din Israel și Alice Mahlis Abramovich, directorul Departamentului Desene Industriale, Oficiul de Brevete din Israel.

Programul vizitei a prevăzut întîlnirea delegației ILPO cu administrația și specialiști ai AGEPI, în cadrul căreia părțile au realizat o prezentare generală a sistemelor de proprietate intelectuală din Republica Moldova și Israel.

În continuare a avut loc un schimb de experiență între cele două oficii în domeniul protecției desenelor și modelelor industriale. Delegația din Israel a fost informată despre procedura națională de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale (recepționarea și gestionarea cererilor, examinarea în fond și emiterea hotărîrii, descrierea aspectului exterior al desenelor şi modelelor industriale, completarea bazei de date, publicarea, reînoirea termenului de valabilitate, etc.).

Un subiect de interes prioritar pentru delegația din Israel a fost experiența AGEPI  în aplicarea prevederilor Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, beneficiile aduse utilizatorilor din țara noastră ca urmare a aderării Republicii Moldova la acest acord internațional, precum și aspectele tehnice, ce țin de procedura de depunere și examinare a cererilor internaționale în domeniul dat.  

Totodată, în cadrul întrevederilor s-a discutat despre contestarea hotărârilor cu privire la desenele şi modelele industriale și acțiunile în instanţa de judecată. Părțile au  realizat un schimb de informații și despre activitățile de promovare a proprietății intelectuale, inclusiv a desenelor și modelelor industriale.

La rîndul lor, membrii delegației ILPO au oferit informații despre activitățile Oficiului de Brevete din Israel, inclusiv sistemul actual de protecție a desenelor și modelelor industriale și prioritățile oficiului în armonizarea acestui sistem cu cele mai bune practici internaționale în domeniu.

În cadrul întîlnirii, au fost identificate, de asemenea, direcțiile prioritate ale colaborării dintre Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Oficiul de Brevete din Israel în domeniul dezvoltătii și consolidării sistemelor naționale de protecție a proprietății intelectuale.

Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Israel în domeniul proprietății intelectuale datează încă din anul 1995, cînd a fost semnat Acordul dintre Oficiul pentru Brevete și Mărci din Israel și Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale cu referire la schimbul de informații de brevet, de  publicații oficiale ale instituțiilor, precum și informații cu privire la legislația națională în domeniul brevetelor.