2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Curs de instruire in domeniul proprietatii intelectuale la Universitatea de Stat „A. Russo” din Balti

12.12.2008

In perioada 09-11decembrie curent, la Universitatea de Stat „A. Russo” din Balti a demarat primul curs de instruire a corpului profesoral-didactic in domeniul proprietatii intelectuale, organizat cu suportul specialistilor Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI).

Programul cursului de instruire a cuprins trei domenii ale proprietatii intelectuale, si anume „Dreptul de autor si drepturile conexe”, „Dreptul proprietatii industriale” si „Economia si evaluarea proprietatii intelectuale”. In cadrul cursului au fost scolarizati 16 profesori si lectori de la 5 facultati ale Universitatii de Stat din Balti, precum si conducatorii de teme stiintifice si proiecte de cercetare ai acestei universitati. La deschiderea cursului de instruire a participat dl Dorian Chirosca, Director general AGEPI, si dl Ion Gajim, Prorector pentru stiinta si relatii internationale al Universitatii de Stat din Balti.

In cadrul vizitei sale la Balti, dl Dorian Chirosca, Director general AGEPI, a avut o intrevedere cu dl Eugen Plohotniuc, Rectorul Universitatii de Stat din Balti. Partile au luat in discutie realizarea prevederilor Acordului de colaborare bilaterala in domeniul protectiei si promovarii proprietatii intelectuale, semnat de AGEPI si Universitatea de Stat din Balti in anul 2005, in special cu referire la familiarizarea cercetatorilor, inventatorilor si agentilor economici din zona de nord a republicii cu legislatia nationala si internationala in vigoare din domeniul proprietatii intelectuale, cu procedurile si avantajele protectiei obiectelor de proprietate intelectuala in procesul elaborarii si implementarii rezultatelor cercetarilor stiintifice in economia nationala.

Partile au apreciat pozitiv stadiul actual al colaborari bilaterale si au trasat directiile prioritare de activitate in cadrul acestei colaborari, si anume: instruirea si perfectionarea cadrelor in domeniul PI, crearea unui laborator/centru de PI si transfer tehnologic pe langa Universitate.

In acest context, AGEPI a informat conducerea Universitatii de Stat din Balti despre masurile intreprinse in scopul formarii cadrelor nationale in domeniul proprietatii intelectuale prin intermediul seminarelor, trainingurilor, meselor rotunde organizate in acest scop anual, precum si despre probleme existente in domeniu. In cadrul intrevederii a avut loc un schimb de opinii cu referire la necesitatea introducerii in programele universitare si in planurile de studii, la toate formele de instruire si perfectionare a studentilor, a unui curs special de formare in domeniul proprietatii intelectuale. Partile au apreciat activitatile desfasurate de catre Universitatea de Stat din Balti privind instruirea cadrelor tinere in domeniul PI, inclusiv prin includerea, cu titlu optional, a cursului de formare „Introducere in PI” in planurile de studii a 2 facultati ale Universitatii (Stiinte ale Naturii si Agroecologie; Tehnica, Fizica, Matematica si Informatica), si au mentionat oportunitatea initierii acestui curs la alte facultati.

Un alt subiect de discutie a fost axat pe problemele privind crearea laboratoarelor/centrelor de PI si transfer tehnologic in cadrul universitatilor si institutiilor de cercetare si pregatirii cadrelor specializate in scopul crearii conditiilor si facilitarii procesului de implementare a rezultatelor cercetarilor stiintifice in economia nationala. In scopul realizarii obiectivelor propuse, partile au convenit asupra elaborarii unui Plan concret de actiuni comune a AGEPI si Universitatii de Stat din Balti pentru urmatorii 2 ani.

De mentionat ca problemele abordate de dl Dorian Chirosca in cadrul vizitei sale la Balti constituie, de fapt, obiectivul primordial al unui nou acord de colaborare bilaterala intre AGEPI si unele institutii de invatamant superior din republica privind instruirea si perfectionarea cadrelor in domeniul PI, care in prezent se afla la etapa de negociere.