2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

22.06.2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ţinând cont de prevederile art. 67 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018,

în contextul evoluției situației epidemiologice generate de infecția cu COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova şi întru evitarea riscului de răspândire a COVID-19, în scopul protejării personalului AGEPI şi a solicitanților,

în vederea examinării cererii cu nr.1292 din 01.06.2020 depusă de Asociația Obștească Asociația Națională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) cu privire la eliberarea licenţei Comisiei de Avizare a AGEPI de avizare pentru activitatea ANPCI în conformitate cu art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 pe un termen minim de 3 (trei) ani, începând cu data de 01 iulie 2020 şi a cererii suplimentare cu nr.1537 din 23.06.2020,

la data de 26.06.2020, ora 11:00, se convoacă şedinţa în regim on-line a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul Ordinului Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările ulterioare.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul: https://conference.itsec.md/c/3769011494. Totodată, pentru instrucţiunile tehnice de conectare, poate fi accesat Ghidul de utilizare Trueconf AGEPI la următorul link: http://agepi.gov.md/Ghidul_de_utilizare_Trueconf_AGEPI.pdf

Persoane de contact pentru detalii tehnice - Octavian Beicu, tel. mob.: +373 697 55535; Maxim Rotari, tel. mob.: +373 787 13777.