2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări publice pe marginea proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative ce țin de domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe

20.10.2017

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe).

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de act legislativ menționat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 03.11.2017 inclusiv, la următoarele adrese electronice: eugeniu.rusu@agepi.gov.md; daniela.morari@agepi.gov.md.

Proiectul legii și nota informativă pot fi accesate aici: http://agepi.gov.md/ro/projects/proiecte-de-acte-normative-dac