2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări publice pe marginea proiectului de modificare a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (2.5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată)

30.11.2022

În conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea Compartimentului 2.5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor) din Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a  mărcilor. Compartimentul menționat a fost revăzut în scopul perfecționării procedurilor realizate cu referire la cererile de înregistrare a mărcilor, luând în considerare practicile aplicate de către Oficiul Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală (EUIPO).

În vederea eficientizării procesului de perfecționare a Compartimentului 2.5. din Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a  mărcilor, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 20.12.2022 inclusiv, la următoarea adresă electronică: simion.levitchi@agepi.gov.md.

Proiectul documentului menționat poate fi accesat conform link-ului: https://agepi.gov.md/sites/default/files/2022/11/proiect_8.pdf