2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări publice pe marginea proiectului de modificare a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a  desenelor şi modelelor industriale

22.07.2022

În conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea compartimentelor:

1.1 Depunerea cererii de înregistrare a DMI;

1.3 Corectitudinea completării cererii;

1.5.2 Procura;

6.2.2 Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI;

7.4 Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI;

7.4.1 Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare

7.5.3 Modificări

din Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, fiind expuse în redacție nouă.

Compartimentele menționat au fost revăzute în scopul perfecționării procedurilor, informării detaliate a persoanelor interesate cu privire la acțiunile ce urmează a fi realizate, inclusiv luând în considerare Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 8/2022 privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial.

În vederea eficientizării procesului de perfecționare a compartimentelor menționate din Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a  desenelor şi modelelor industriale, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 12.08.2022 inclusiv, la următoarele adrese electronice: victoria.pulbere@agepi.gov.md, lilia.vermeiuc@agepi.gov.md

Proiectul documentului menționat poate fi accesat conform link-ului: 
https://agepi.gov.md/sites/default/files/2022/07/proiect_6.pdf